Index

LEHMKUHL HOLDING AS

https://www.profier.no

Orgnr: 815216202

tlf: 66 79 99 00
webside: www.profier.no
adresse: c/o Profier AS, Erteløkka 7

id

8071

organisasjonsnummer

815216202

navn

LEHMKUHL HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-04-09

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Profier AS", "Erteløkka 7"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "ASKER", "postnummer": "1384", "kommunenummer": "3025"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-03-25

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 485"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "ASKER", "postnummer": "1373", "kommunenummer": "3025"}

hjemmeside

www.profier.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815216202

navn

LEHMKUHL HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Profier AS Erteløkka 7

forradrpostnr

1384

forradrpoststed

ASKER

forradrkommnr

3025

forradrkommnavn

ASKER

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 485

ppostnr

1373

ppoststed

ASKER

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

09.04.2015

stiftelsesdato

25.03.2015

tlf

66 79 99 00

tlf_mobil

url

www.profier.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815216202

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2315983, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 179851098, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 179851098}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 0}}, "journalnr": "2021249134", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815216202"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 26203648, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 26203453}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 195}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 153647450, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 6647450}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 147000000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 179851098}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 106361, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 59956}, "driftsresultat": -59956, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 196315, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 4587947}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 4391632}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 136359}}]

Reserver mot visning?