Index

LEIDAR NORWAY AS

Orgnr: 912125068

mobil: 948 78 886
adresse: Grev Wedels plass 4

id

107936

organisasjonsnummer

912125068

navn

LEIDAR NORWAY AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-26

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "70.210", "beskrivelse": "PR og kommunikasjonstjenester"}

antallAnsatte

22

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Grev Wedels plass 4"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0151", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-29

naeringskode2

{"kode": "59.110", "beskrivelse": "Produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

912125068

navn

LEIDAR NORWAY AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Grev Wedels plass 4

forradrpostnr

0151

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

70.210

nkode2

59.110

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

26.06.2013

stiftelsesdato

29.05.2013

tlf

tlf_mobil

948 78 886

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

22

ansatte_dato

13.04.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

912125068

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2376525, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 15170439, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 4798687}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 10371752}}, "journalnr": "2021316623", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "912125068"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 7057285, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 12052909}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -4995624}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 8113154, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 7363159}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 749995}}, "sumEgenkapitalGjeld": 15170439}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 555246, "totalresultat": 555246, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 24550234}, "driftsresultat": 1132550, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 25682784}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 10120, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 62128}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 52007}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1142670}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912320227 [navn] => LEIDAR NORWAY AS AVD OSLO [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-08-19 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "70.210", "beskrivelse": "PR og kommunikasjonstjenester"} [antallAnsatte] => 9 [overordnetEnhet] => 912125068 [oppstartsdato] => 2013-05-29 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Grev Wedels plass 4"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0151", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #2

Array ( [organisasjonsnummer] => 971847522 [navn] => LEIDAR NORWAY AS AVD KONGSVINGER [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "70.210", "beskrivelse": "PR og kommunikasjonstjenester"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 912125068 [oppstartsdato] => 1971-12-29 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Markensvegen 1"], "kommune": "KONGSVINGER", "landkode": "NO", "poststed": "KONGSVINGER", "postnummer": "2212", "kommunenummer": "3401"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2015-12-02 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #3

Array ( [organisasjonsnummer] => 982742471 [navn] => LEIDAR NORWAY AS AVD OSLO SNÖBALL FILM [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2000-12-11 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "59.110", "beskrivelse": "Produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer"} [antallAnsatte] => 13 [overordnetEnhet] => 912125068 [oppstartsdato] => 2000-11-08 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Grev Wedels plass 4"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0151", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2018-12-31 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?