Index

LEIF GJERDE INVEST AS

Orgnr: 819307482

adresse: Hardangerfjordvegen 289

id

18259

organisasjonsnummer

819307482

navn

LEIF GJERDE INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-07-18

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Hardangerfjordvegen 289"], "kommune": "KVAM", "landkode": "NO", "poststed": "NORHEIMSUND", "postnummer": "5600", "kommunenummer": "4622"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-07-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

819307482

navn

LEIF GJERDE INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Hardangerfjordvegen 289

forradrpostnr

5600

forradrpoststed

NORHEIMSUND

forradrkommnr

4622

forradrkommnavn

KVAM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

18.07.2017

stiftelsesdato

01.07.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

819307482

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 53052, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3294024, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 3237150}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 56874}}, "journalnr": "2021178860", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819307482"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1266874, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1300000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -33126}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2027150, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2027150}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3294024}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -5619, "totalresultat": -5619, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 5634}, "driftsresultat": -5634, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 15, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 15}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -5619}}]

Reserver mot visning?