Index

LEIKVIKA NÆRINGSEIENDOM AS

https://www.bussreiser.no

Orgnr: 886368062

tlf: 77 09 34 28
mobil: 90193690
webside: www.bussreiser.no
adresse: Leikvikveien 12

id

68700

organisasjonsnummer

886368062

navn

LEIKVIKA NÆRINGSEIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2004-02-02

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Leikvikveien 12"], "kommune": "KVÆFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "BORKENES", "postnummer": "9475", "kommunenummer": "5411"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2003-12-01

hjemmeside

www.bussreiser.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

886368062

navn

LEIKVIKA NÆRINGSEIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Leikvikveien 12

forradrpostnr

9475

forradrpoststed

BORKENES

forradrkommnr

5411

forradrkommnavn

KVÆFJORD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

02.02.2004

stiftelsesdato

01.12.2003

tlf

77 09 34 28

tlf_mobil

90193690

url

www.bussreiser.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

886368062

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2243911, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3885841, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 3285183}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 600658}}, "journalnr": "2021255062", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "886368062"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 3301532, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 3201532}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 584309, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 254029}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 330280}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3885841}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 615781, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 387989}, "driftsresultat": 812011, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1200000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -22523, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 41}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 22564}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 789488}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 986525696 [navn] => LINAS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2004-02-03 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 886368062 [oppstartsdato] => 2003-12-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Leikvikveien 12"], "kommune": "KVu00c6FJORD", "landkode": "NO", "poststed": "BORKENES", "postnummer": "9475", "kommunenummer": "5411"} [links] => [] [hjemmeside] => www.bussreiser.no [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?