Index

LEINAR AS

Orgnr: 888351302

adresse: Vestnesvegen 24

id

71640

organisasjonsnummer

888351302

navn

LEINAR AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2005-06-25

naeringskode1

{"kode": "03.111", "beskrivelse": "Hav- og kystfiske"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Vestnesvegen 24"], "kommune": "KINN", "landkode": "NO", "poststed": "FLORØ", "postnummer": "6905", "kommunenummer": "4602"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2005-06-14

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

888351302

navn

LEINAR AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Vestnesvegen 24

forradrpostnr

6905

forradrpoststed

FLORØ

forradrkommnr

4602

forradrkommnavn

KINN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

03.111

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

25.06.2005

stiftelsesdato

14.06.2005

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

888351302

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2420805, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3645869, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1050000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2595869}}, "journalnr": "2021461559", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "888351302"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 3611481, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 851186}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 2760295}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 34389, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 28584}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 5805}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3645869}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 9589, "totalresultat": 9589, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 5814}, "driftsresultat": -5814, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 18113, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 18118}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 5}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 12299}}]

Reserver mot visning?