Index

LEIRAVEIEN BUSSANLEGG AS

Orgnr: 888360212

adresse: Leiraveien 12

id

71659

organisasjonsnummer

888360212

navn

LEIRAVEIEN BUSSANLEGG AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2005-06-27

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Leiraveien 12"], "kommune": "LILLESTRØM", "landkode": "NO", "poststed": "LILLESTRØM", "postnummer": "2000", "kommunenummer": "3030"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "1520", "beskrivelse": "Kommunalt eide aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

underAvvikling

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2005-06-15

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Akershus fylkeskommune", "Postboks 1200 Sentrum"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0107", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

888360212

navn

LEIRAVEIEN BUSSANLEGG AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Leiraveien 12

forradrpostnr

2000

forradrpoststed

LILLESTRØM

forradrkommnr

3030

forradrkommnavn

LILLESTRØM

forradrland

Norge

postadresse

c/o Akershus fylkeskommune Postboks 1200 Sentrum

ppostnr

0107

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

1520

konkurs

N

avvikling

J

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

27.06.2005

stiftelsesdato

15.06.2005

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

888360212

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2128745, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 108615466, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 100312778}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 8302687}}, "journalnr": "2020880004", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "888360212"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 68257432, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 669755}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 67587677}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 40358033, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2666579}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 37691454}}, "sumEgenkapitalGjeld": 108615466}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 3719685, "totalresultat": 3719685, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3323467}, "driftsresultat": 4715997, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 8039464}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 51653, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 51225}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": -428}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 4767650}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919639997 [navn] => LEIRAVEIEN BUSSANLEGG AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-09-28 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 888360212 [oppstartsdato] => 2016-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Leiraveien 12"], "kommune": "LILLESTRu00d8M", "landkode": "NO", "poststed": "LILLESTRu00d8M", "postnummer": "2000", "kommunenummer": "3030"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?