Index

LEIREVEIEN 26 AS

Orgnr: 811802662

adresse: Leilighet H0404, Hamresandveien 56

id

635

organisasjonsnummer

811802662

navn

LEIREVEIEN 26 AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-04-11

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Leilighet H0404", "Hamresandveien 56"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "HAMRESANDEN", "postnummer": "4656", "kommunenummer": "4204"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-03-07

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 43"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4661", "kommunenummer": "4204"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

811802662

navn

LEIREVEIEN 26 AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Leilighet H0404 Hamresandveien 56

forradrpostnr

4656

forradrpoststed

HAMRESANDEN

forradrkommnr

4204

forradrkommnavn

KRISTIANSAND

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 43

ppostnr

4661

ppoststed

KRISTIANSAND S

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

11.04.2013

stiftelsesdato

07.03.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811802662

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1936706, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 7935770, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 7636238}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 299532}}, "journalnr": "2020675274", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811802662"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -586604, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -616604}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 8522374, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 44082}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 8478292}}, "sumEgenkapitalGjeld": 7935770}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -62450, "totalresultat": -62450, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 157372}, "driftsresultat": -87272, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 70100}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -13, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 13}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 26}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -87286}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911814072 [navn] => LEIREVEIEN 26 AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-04-13 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811802662 [oppstartsdato] => 2013-03-07 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Leilighet H0404", "Hamresandveien 56"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "HAMRESANDEN", "postnummer": "4656", "kommunenummer": "4204"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 43"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4661", "kommunenummer": "4204"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?