Index

LEIRVIKFLATEN 11 AS

Orgnr: 812412132

adresse: Leirvikflaten 11

id

2007

organisasjonsnummer

812412132

navn

LEIRVIKFLATEN 11 AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-09-09

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppføring av bygninger"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Leirvikflaten 11"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "GODVIK", "postnummer": "5179", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-07-08

naeringskode2

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

812412132

navn

LEIRVIKFLATEN 11 AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Leirvikflaten 11

forradrpostnr

5179

forradrpoststed

GODVIK

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

41.200

nkode2

68.209

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

09.09.2013

stiftelsesdato

08.07.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812412132

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2118381, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 8279064, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 7888911}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 390153}}, "journalnr": "2020869109", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812412132"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2329262, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 123130}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 2206132}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 5949802, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 540505}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 5409297}}, "sumEgenkapitalGjeld": 8279064}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 514276, "totalresultat": 514276, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 340961}, "driftsresultat": 731143, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1072104}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -71795, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2849}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 74644}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 659348}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 920073115 [navn] => LEIRVIKFLATEN 11 AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-12-15 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppfu00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812412132 [oppstartsdato] => 2016-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Leirvikflaten 11"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "GODVIK", "postnummer": "5179", "kommunenummer": "4601"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers", "hjelpeenhetskode": true} [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?