Index

LEIRVIKFLATEN 3 AS

Orgnr: 820807952

adresse: Leirvikflaten 3

id

22552

organisasjonsnummer

820807952

navn

LEIRVIKFLATEN 3 AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-05-05

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Leirvikflaten 3"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "GODVIK", "postnummer": "5179", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-03-01

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Astrup AS", "Postboks 8 Haugenstua"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0915", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

820807952

navn

LEIRVIKFLATEN 3 AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Leirvikflaten 3

forradrpostnr

5179

forradrpoststed

GODVIK

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

c/o Astrup AS Postboks 8 Haugenstua

ppostnr

0915

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

05.05.2018

stiftelsesdato

01.03.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

820807952

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2470717, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 7163377, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 3402552}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 3760825}}, "journalnr": "2021441602", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "820807952"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 6620145, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 404331}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 6215814}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 543233, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 543233}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 7163377}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1658870, "totalresultat": 1658870, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1531246}, "driftsresultat": 2115085, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3646331}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 11700, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 12656}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 956}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 2126785}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 920944507 [navn] => LEIRVIKFLATEN 3 AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-06-04 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 820807952 [oppstartsdato] => 2018-04-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Leirvikflaten 3"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "GODVIK", "postnummer": "5179", "kommunenummer": "4601"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Astrup AS", "Postboks 8 Haugenstua"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0915", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?