Index

LEKESTUA FAMILIEBARNEHAGE AS

https://www.lekestua.no

Orgnr: 815544412

mobil: 99 16 71 92
webside: www.lekestua.no
adresse: Østersvegen 23

id

8828

organisasjonsnummer

815544412

navn

LEKESTUA FAMILIEBARNEHAGE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-06-16

naeringskode1

{"kode": "88.911", "beskrivelse": "Barnehager"}

antallAnsatte

5

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Østersvegen 23"], "kommune": "TROMSØ", "landkode": "NO", "poststed": "KVALØYSLETTA", "postnummer": "9100", "kommunenummer": "5401"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-06-08

hjemmeside

www.lekestua.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815544412

navn

LEKESTUA FAMILIEBARNEHAGE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Østersvegen 23

forradrpostnr

9100

forradrpoststed

KVALØYSLETTA

forradrkommnr

5401

forradrkommnavn

TROMSØ

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

88.911

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

16.06.2015

stiftelsesdato

08.06.2015

tlf

tlf_mobil

99 16 71 92

url

www.lekestua.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

5

ansatte_dato

12.11.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

815544412

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2220513, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 183007, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 183007}}, "journalnr": "2021111980", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815544412"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -112806, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -142806}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 295813, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 295813}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 183007}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -2296, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2659214}, "driftsresultat": -67, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2659147}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -2229, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 71}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2300}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -2296}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 986545271 [navn] => LEKESTUA FAMILIEBARNEHAGE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2004-02-09 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "88.911", "beskrivelse": "Barnehager"} [antallAnsatte] => 5 [overordnetEnhet] => 815544412 [oppstartsdato] => 2004-03-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["u00d8stersvegen 23"], "kommune": "TROMSu00d8", "landkode": "NO", "poststed": "KVALu00d8YSLETTA", "postnummer": "9100", "kommunenummer": "5401"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2015-06-08 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?