Index

LEKVEMOGATA 12 B AS

Orgnr: 812550802

adresse: Teigdalsvegen 296

id

2325

organisasjonsnummer

812550802

navn

LEKVEMOGATA 12 B AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-10-08

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Teigdalsvegen 296"], "kommune": "VOSS", "landkode": "NO", "poststed": "EVANGER", "postnummer": "5707", "kommunenummer": "4621"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Nynorsk

links

[]

stiftelsesdato

2013-10-04

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812550802

navn

LEKVEMOGATA 12 B AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Teigdalsvegen 296

forradrpostnr

5707

forradrpoststed

EVANGER

forradrkommnr

4621

forradrkommnavn

VOSS

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

08.10.2013

stiftelsesdato

04.10.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812550802

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 3814, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2126064, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1948900}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 177164}}, "journalnr": "2021127641", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812550802"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 291829, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 389334}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -97505}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1834235, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1834235}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2126064}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 20165, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 123753}, "driftsresultat": 140955, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 264708}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -120790, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 33}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 120823}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 20165}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912561496 [navn] => LEKVEMOGATA 12 B AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-10-09 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812550802 [oppstartsdato] => 2013-10-04 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Lekvemogata 12B"], "kommune": "VOSS", "landkode": "NO", "poststed": "VOSS", "postnummer": "5700", "kommunenummer": "4621"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?