Index

LELA AS

Orgnr: 812512692

mobil: 911 96 305
adresse: Isfjordsvegen 6

id

2222

organisasjonsnummer

812512692

navn

LELA AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-10-01

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "82.190", "beskrivelse": "Fotokopiering, forberedelse av dokumenter og andre spesialiserte kontortjenester"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Isfjordsvegen 6"], "kommune": "RAUMA", "landkode": "NO", "poststed": "ÅNDALSNES", "postnummer": "6300", "kommunenummer": "1539"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-09-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812512692

navn

LELA AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Isfjordsvegen 6

forradrpostnr

6300

forradrpoststed

ÅNDALSNES

forradrkommnr

1539

forradrkommnavn

RAUMA

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

82.190

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

01.10.2013

stiftelsesdato

01.09.2013

tlf

tlf_mobil

911 96 305

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812512692

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2215867, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 158093, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 109200}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 48893}}, "journalnr": "2021107031", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812512692"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 91266, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24334}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 66932}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 66827, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 66827}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 158093}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -61973, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 65457}, "driftsresultat": -65457, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -22, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 29}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 52}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -65479}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 812540572 [navn] => LELA AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-10-05 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "82.190", "beskrivelse": "Fotokopiering, forberedelse av dokumenter og andre spesialiserte kontortjenester"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812512692 [oppstartsdato] => 2013-09-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Isfjordsvegen 6"], "kommune": "RAUMA", "landkode": "NO", "poststed": "u00c5NDALSNES", "postnummer": "6300", "kommunenummer": "1539"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?