Index

LEMONWAX AS

https://lemonwax.no

Orgnr: 815162692

mobil: 971 00 014
webside: lemonwax.no
adresse: Tvetenveien 32

id

7928

organisasjonsnummer

815162692

navn

LEMONWAX AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-04-15

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "45.200", "beskrivelse": "Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler"}

antallAnsatte

7

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Tvetenveien 32"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0666", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-01-28

hjemmeside

lemonwax.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

815162692

navn

LEMONWAX AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Tvetenveien 32

forradrpostnr

0666

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

45.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

15.04.2015

stiftelsesdato

28.01.2015

tlf

tlf_mobil

971 00 014

url

lemonwax.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

7

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

815162692

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2349737, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1905558, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 78296}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1827262}}, "journalnr": "2021405249", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815162692"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 259124, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1360000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -1100876}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1646434, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1427653}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 218781}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1905558}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 199067, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 5410545}, "driftsresultat": 207880, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 5618425}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -8813, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 30425}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 39238}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 199067}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 915282539 [navn] => LEMONWAX AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-04-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "45.200", "beskrivelse": "Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler"} [antallAnsatte] => 7 [overordnetEnhet] => 815162692 [oppstartsdato] => 2015-01-28 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Tvetenveien 32"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0666", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => lemonwax.no [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?