Index

LENDE INVEST AS

Orgnr: 822716822

adresse: Hetlevikvegen 56

id

28722

organisasjonsnummer

822716822

navn

LENDE INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-05-08

naeringskode1

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Hetlevikvegen 56"], "kommune": "ASKØY", "landkode": "NO", "poststed": "HETLEVIK", "postnummer": "5304", "kommunenummer": "4627"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-04-12

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

822716822

navn

LENDE INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Hetlevikvegen 56

forradrpostnr

5304

forradrpoststed

HETLEVIK

forradrkommnr

4627

forradrkommnavn

ASKØY

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

00.000

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

08.05.2019

stiftelsesdato

12.04.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

822716822

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2155637, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 424433, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 400000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 24433}}, "journalnr": "2020938196", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "822716822"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 24433, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24433}, "opptjentEgenkapital": {}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 400000, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 400000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 424433}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 3, "totalresultat": 3, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 0}, "driftsresultat": 0, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 3, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 9}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 6}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 3}}]

Reserver mot visning?