Index

LENDING FISKERI AS

Orgnr: 811546712

tlf: 57 78 77 52
adresse: Trovåg

id

70

organisasjonsnummer

811546712

navn

LENDING FISKERI AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-02-11

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "03.111", "beskrivelse": "Hav- og kystfiske"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Trovåg"], "kommune": "SOLUND", "landkode": "NO", "poststed": "KOLGROV", "postnummer": "6928", "kommunenummer": "4636"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Nynorsk

links

[]

stiftelsesdato

2013-02-06

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811546712

navn

LENDING FISKERI AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Trovåg

forradrpostnr

6928

forradrpoststed

KOLGROV

forradrkommnr

4636

forradrkommnavn

SOLUND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

03.111

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

11.02.2013

stiftelsesdato

06.02.2013

tlf

57 78 77 52

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811546712

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2372273, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 6404589, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1303971}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 5100618}}, "journalnr": "2021417621", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811546712"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 4535774, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 500000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 4035774}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1868816, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 536387}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1332429}}, "sumEgenkapitalGjeld": 6404590}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -290043, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 93878}, "driftsresultat": -93878, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -207033, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 44480}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 251513}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -300911}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911650371 [navn] => LENDING FISKERI AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-03-04 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "03.111", "beskrivelse": "Hav- og kystfiske"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811546712 [oppstartsdato] => 2013-02-06 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Trovu00e5g"], "kommune": "SOLUND", "landkode": "NO", "poststed": "KOLGROV", "postnummer": "6928", "kommunenummer": "4636"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?