Index

LEO HG AS

Orgnr: 815014332

mobil: 46229901
adresse: Hårbergbakken 6

id

7569

organisasjonsnummer

815014332

navn

LEO HG AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-02-27

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.320", "beskrivelse": "Snekkerarbeid"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Hårbergbakken 6"], "kommune": "LIER", "landkode": "NO", "poststed": "TRANBY", "postnummer": "3406", "kommunenummer": "3049"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-01-14

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

815014332

navn

LEO HG AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Hårbergbakken 6

forradrpostnr

3406

forradrpoststed

TRANBY

forradrkommnr

3049

forradrkommnavn

LIER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.320

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

27.02.2015

stiftelsesdato

14.01.2015

tlf

tlf_mobil

46229901

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

17.08.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

815014332

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1878244, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4696083, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 3673062}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1023021}}, "journalnr": "2020601369", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815014332"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 497660, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 467660}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 4198423, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1690453}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2507970}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4696083}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 47051, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 7742308}, "driftsresultat": 198081, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 7940388}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -133740, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1670}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 135410}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 64341}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912143902 [navn] => LEO HG AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-08-14 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.320", "beskrivelse": "Snekkerarbeid"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 815014332 [oppstartsdato] => 2013-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Hu00e5rbergbakken 6"], "kommune": "LIER", "landkode": "NO", "poststed": "TRANBY", "postnummer": "3406", "kommunenummer": "3049"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2015-01-30 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?