Index

LERKENDAL STADION AS

Orgnr: 818985002

adresse: Odd Iversens veg 1

id

17428

organisasjonsnummer

818985002

navn

LERKENDAL STADION AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-05-11

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "93.120", "beskrivelse": "Idrettslag og -klubber"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Odd Iversens veg 1"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7031", "kommunenummer": "5001"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-03-15

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Rosenborg Ballklub", "Postboks 6390 Torgarden"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7492", "kommunenummer": "5001"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

818985002

navn

LERKENDAL STADION AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Odd Iversens veg 1

forradrpostnr

7031

forradrpoststed

TRONDHEIM

forradrkommnr

5001

forradrkommnavn

TRONDHEIM

forradrland

Norge

postadresse

c/o Rosenborg Ballklub Postboks 6390 Torgarden

ppostnr

7492

ppoststed

TRONDHEIM

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

93.120

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

11.05.2017

stiftelsesdato

15.03.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

12.11.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

818985002

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 29332, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 258251086, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 238653229}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 19597857}}, "journalnr": "2021153923", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818985002"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 105738769, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 38343095}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 67395674}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 152512318, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2152849}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 150359469}}, "sumEgenkapitalGjeld": 258251087}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 465550, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 15772510}, "driftsresultat": 4721334, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 20493844}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -4124475, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 111894}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 4236369}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 596859}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 985120315 [navn] => LERKENDAL STADION AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2002-11-25 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "93.120", "beskrivelse": "Idrettslag og -klubber"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 818985002 [oppstartsdato] => 2000-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Rosenborg Ballklubb", "Odd Iversens veg 2"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7031", "kommunenummer": "5001"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 6390 Torgarden"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7492", "kommunenummer": "5001"} [datoEierskifte] => 2018-01-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?