Index

LERNÆS EIENDOM AS

Orgnr: 811768472

adresse: Bjørkvegen 9

id

567

organisasjonsnummer

811768472

navn

LERNÆS EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-04-15

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Bjørkvegen 9"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "JAKOBSLI", "postnummer": "7058", "kommunenummer": "5001"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2012-12-17

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

811768472

navn

LERNÆS EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Bjørkvegen 9

forradrpostnr

7058

forradrpoststed

JAKOBSLI

forradrkommnr

5001

forradrkommnavn

TRONDHEIM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

15.04.2013

stiftelsesdato

17.12.2012

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811768472

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1869036, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1412431, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 524943}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 887488}}, "journalnr": "2020609509", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811768472"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1410450, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1310450}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1981, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1981}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1412431}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -31113, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 43670}, "driftsresultat": -43670, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 3790, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 3814}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 24}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -39880}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911827700 [navn] => LERNÆS EIENDOM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-04-16 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811768472 [oppstartsdato] => 2013-04-15 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Bju00f8rkvegen 9"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "JAKOBSLI", "postnummer": "7058", "kommunenummer": "5001"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?