Index

LERSBRYGGA PIZZA AS

Orgnr: 818061552

adresse: Lersbrygga 5

id

15058

organisasjonsnummer

818061552

navn

LERSBRYGGA PIZZA AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-11-16

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "56.102", "beskrivelse": "Drift av gatekjøkken"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Lersbrygga 5"], "kommune": "HOLMESTRAND", "landkode": "NO", "poststed": "SANDE I VESTFOLD", "postnummer": "3077", "kommunenummer": "3802"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-11-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818061552

navn

LERSBRYGGA PIZZA AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Lersbrygga 5

forradrpostnr

3077

forradrpoststed

SANDE I VESTFOLD

forradrkommnr

3802

forradrkommnavn

HOLMESTRAND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

56.102

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

16.11.2016

stiftelsesdato

01.11.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818061552

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2460227, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 151232, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 82000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 69232}}, "journalnr": "2021431072", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818061552"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -388202, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 16430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -404632}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 539433, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 489433}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 50000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 151231}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 65274, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2383088}, "driftsresultat": 68048, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2451136}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -2774, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 5}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2779}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 65274}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 827500852 [navn] => LERSBRYGGGA PIZZA AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2021-08-04 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "56.102", "beskrivelse": "Drift av gatekju00f8kken"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 818061552 [oppstartsdato] => 2021-08-04 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Lersbrygga 5"], "kommune": "HOLMESTRAND", "landkode": "NO", "poststed": "SANDE I VESTFOLD", "postnummer": "3077", "kommunenummer": "3802"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?