Index

LEVEL HOLDING AS

Orgnr: 812126482

mobil: 980 26 000
adresse: Svingen 8A

id

1381

organisasjonsnummer

812126482

navn

LEVEL HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-28

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "62.020", "beskrivelse": "Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Svingen 8A"], "kommune": "NITTEDAL", "landkode": "NO", "poststed": "NITTEDAL", "postnummer": "1482", "kommunenummer": "3031"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-06

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812126482

navn

LEVEL HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Svingen 8A

forradrpostnr

1482

forradrpoststed

NITTEDAL

forradrkommnr

3031

forradrkommnavn

NITTEDAL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

62.020

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

28.06.2013

stiftelsesdato

06.06.2013

tlf

tlf_mobil

980 26 000

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

15.07.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

812126482

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2507789, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 12571420, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 12137500}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 433920}}, "journalnr": "2021564209", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812126482"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 8505596, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 415000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 8090596}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 4065825, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2794169}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1271656}}, "sumEgenkapitalGjeld": 12571420}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1099677, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 953998}, "driftsresultat": 864002, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1818000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 436105, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 473851}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 37746}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1300108}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 922744408 [navn] => LEVEL HOLDING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-05-13 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "62.020", "beskrivelse": "Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 812126482 [oppstartsdato] => 2019-05-13 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Svingen 8A"], "kommune": "NITTEDAL", "landkode": "NO", "poststed": "NITTEDAL", "postnummer": "1482", "kommunenummer": "3031"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?