Index

LFY AS

Orgnr: 812025392

adresse: Kantarellen terrasse 5

id

1124

organisasjonsnummer

812025392

navn

LFY AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.913", "beskrivelse": "Postordre-/Internetthandel med belysningsutstyr, kjøkkenutstyr, møbler og innredningsartikler"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kantarellen terrasse 5"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "1286", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-03-14

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812025392

navn

LFY AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kantarellen terrasse 5

forradrpostnr

1286

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.913

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.06.2013

stiftelsesdato

14.03.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812025392

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2209863, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 147064, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 147064}}, "journalnr": "2020972310", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812025392"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 55837, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 25837}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 91227, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 91227}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 147064}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 57924, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 337531}, "driftsresultat": 67535, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 405066}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -679, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 17}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 696}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 66856}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 921347596 [navn] => LFY AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-09-05 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.913", "beskrivelse": "Postordre-/Internetthandel med belysningsutstyr, kju00f8kkenutstyr, mu00f8bler og innredningsartikler"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812025392 [oppstartsdato] => 2018-08-10 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kantarellen terrasse 5"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "1286", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?