Index

LIANE ENTREPRENAD AS

Orgnr: 912028364

adresse: c/o Ann-Sofie Jacobsson,, Øverliveien 50

id

105664

organisasjonsnummer

912028364

navn

LIANE ENTREPRENAD AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-05

naeringskode1

{"kode": "78.200", "beskrivelse": "Utleie av arbeidskraft"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Ann-Sofie Jacobsson,", "Øverliveien 50"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "1290", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-03-06

postadresse

{"land": "Sverige", "adresse": ["Liane 1"], "landkode": "SE", "poststed": "464 95 Dalskog"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

912028364

navn

LIANE ENTREPRENAD AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Ann-Sofie Jacobsson, Øverliveien 50

forradrpostnr

1290

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

Liane 1

ppostnr

ppoststed

464 95 Dalskog

ppostland

Sverige

regifr

J

regimva

N

nkode1

78.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

05.06.2013

stiftelsesdato

06.03.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

912028364

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2075575, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 257224, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 257224}}, "journalnr": "2020826537", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "912028364"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 69095, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 39095}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 188129, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 188129}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 257224}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 3455, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 8262}, "driftsresultat": 2097, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 10359}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 2333, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2335}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 4430}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912048586 [navn] => LIANE ENTREPRENAD AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-06-10 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "78.200", "beskrivelse": "Utleie av arbeidskraft"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 912028364 [oppstartsdato] => 2013-03-06 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Ann-Sofie Jacobsson,", "u00d8verliveien 50"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "1290", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Sverige", "adresse": ["Liane 1"], "landkode": "SE", "poststed": "464 95 Dalskog"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?