Index

LIE GRAVESERVICE AS

Orgnr: 812406272

adresse: Lågendalsveien 2408

id

1989

organisasjonsnummer

812406272

navn

LIE GRAVESERVICE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-09-07

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.120", "beskrivelse": "Grunnarbeid"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Lågendalsveien 2408"], "kommune": "LARVIK", "landkode": "NO", "poststed": "KVELDE", "postnummer": "3282", "kommunenummer": "3805"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-08-20

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812406272

navn

LIE GRAVESERVICE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Lågendalsveien 2408

forradrpostnr

3282

forradrpoststed

KVELDE

forradrkommnr

3805

forradrkommnavn

LARVIK

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.120

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

07.09.2013

stiftelsesdato

20.08.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

11.06.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

812406272

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2369097, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4980611, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 687335}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 4293276}}, "journalnr": "2021308368", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812406272"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2047467, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 290000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1757467}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2933144, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2847617}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 85527}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4980611}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 840325, "totalresultat": 840325, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 11647415}, "driftsresultat": 1079216, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 12726631}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1424, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 6020}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 7444}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1077792}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912420132 [navn] => LIE GRAVESERVICE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-09-10 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.120", "beskrivelse": "Grunnarbeid"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 812406272 [oppstartsdato] => 2013-08-20 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Lu00e5gendalsveien 2408"], "kommune": "LARVIK", "landkode": "NO", "poststed": "KVELDE", "postnummer": "3282", "kommunenummer": "3805"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?