Index

LIER ASVO AS

https://www.lier-asvo.no

Orgnr: 877218392

tlf: 32 85 96 60
webside: www.lier-asvo.no
adresse: Kjellstadveien 11

id

57971

organisasjonsnummer

877218392

navn

LIER ASVO AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1997-02-06

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "88.994", "beskrivelse": "Varig tilrettelagt arbeid"}

antallAnsatte

39

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kjellstadveien 11"], "kommune": "LIER", "landkode": "NO", "poststed": "LIER", "postnummer": "3402", "kommunenummer": "3049"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "1520", "beskrivelse": "Kommunalt eide aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1996-11-27

naeringskode2

{"kode": "16.290", "beskrivelse": "Produksjon av andre trevarer og varer av kork, strå og flettematerialer"}

hjemmeside

www.lier-asvo.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

877218392

navn

LIER ASVO AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kjellstadveien 11

forradrpostnr

3402

forradrpoststed

LIER

forradrkommnr

3049

forradrkommnavn

LIER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

88.994

nkode2

16.290

nkode3

sektorkode

1520

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

06.02.1997

stiftelsesdato

27.11.1996

tlf

32 85 96 60

tlf_mobil

url

www.lier-asvo.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

39

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

877218392

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2424313, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 53548784, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 35879404}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 17669380}}, "journalnr": "2021391651", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "877218392"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 21705052, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 260000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 21445052}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 31843733, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 4263487}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 27580246}}, "sumEgenkapitalGjeld": 53548784}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 2480833, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 24642367}, "driftsresultat": 2848293, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 27490661}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -367461, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 109299}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 476760}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 2480833}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 977221382 [navn] => LIER ASVO AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1997-02-07 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "88.994", "beskrivelse": "Varig tilrettelagt arbeid"} [antallAnsatte] => 39 [overordnetEnhet] => 877218392 [oppstartsdato] => 1997-01-02 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kjellstadveien 11"], "kommune": "LIER", "landkode": "NO", "poststed": "LIER", "postnummer": "3402", "kommunenummer": "3049"} [links] => [] [hjemmeside] => www.lier-asvo.no [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => {"kode": "16.290", "beskrivelse": "Produksjon av andre trevarer og varer av kork, stru00e5 og flettematerialer"} [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?