Index

LIERBYEN BILPLEIE AS

Orgnr: 819075662

adresse: Hegsbroveien 70

id

17668

organisasjonsnummer

819075662

navn

LIERBYEN BILPLEIE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-06-01

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "45.200", "beskrivelse": "Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler"}

antallAnsatte

6

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Hegsbroveien 70"], "kommune": "LIER", "landkode": "NO", "poststed": "LIER", "postnummer": "3403", "kommunenummer": "3049"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-05-06

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

819075662

navn

LIERBYEN BILPLEIE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Hegsbroveien 70

forradrpostnr

3403

forradrpoststed

LIER

forradrkommnr

3049

forradrkommnavn

LIER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

45.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

01.06.2017

stiftelsesdato

06.05.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

6

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

819075662

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2142807, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 173784, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 95175}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 78609}}, "journalnr": "2020893014", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819075662"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -97286, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -127286}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 271069, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 271069}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 173784}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 11711, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 923613}, "driftsresultat": 12080, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 935693}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -369, "finansinntekt": {}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 369}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 11711}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919152869 [navn] => LIERBYEN BILPLEIE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-06-17 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "45.200", "beskrivelse": "Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler"} [antallAnsatte] => 6 [overordnetEnhet] => 819075662 [oppstartsdato] => 2017-05-26 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Hegsbroveien 70"], "kommune": "LIER", "landkode": "NO", "poststed": "LIER", "postnummer": "3403", "kommunenummer": "3049"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?