Index

LIERTOPPEN BILPLEIE AS

Orgnr: 814887812

adresse: Drammensveien 201

id

7288

organisasjonsnummer

814887812

navn

LIERTOPPEN BILPLEIE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-01-30

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "45.200", "beskrivelse": "Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler"}

antallAnsatte

6

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Drammensveien 201"], "kommune": "LIER", "landkode": "NO", "poststed": "LIERSKOGEN", "postnummer": "3420", "kommunenummer": "3049"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-01-20

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

814887812

navn

LIERTOPPEN BILPLEIE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Drammensveien 201

forradrpostnr

3420

forradrpoststed

LIERSKOGEN

forradrkommnr

3049

forradrkommnavn

LIER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

45.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

30.01.2015

stiftelsesdato

20.01.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

6

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

814887812

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1956482, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2000, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2000}}, "journalnr": "2020696462", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "814887812"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -31712, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -61712}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 33712, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 33712}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2000}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -10570, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 8489}, "driftsresultat": -8489, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -2081, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2082}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -10570}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 924690224 [navn] => LIERTOPPPEN BILPLEIE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2020-03-03 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "45.200", "beskrivelse": "Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler"} [antallAnsatte] => 6 [overordnetEnhet] => 814887812 [oppstartsdato] => 2020-03-02 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Drammensveien 201"], "kommune": "LIER", "landkode": "NO", "poststed": "LIERSKOGEN", "postnummer": "3420", "kommunenummer": "3049"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?