Index

LIESSEM MICROELECTRONICS AS

https://www.liessem.no

Orgnr: 815262212

webside: www.liessem.no
adresse: Strandgaten 6

id

8170

organisasjonsnummer

815262212

navn

LIESSEM MICROELECTRONICS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-04-20

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "86.909", "beskrivelse": "Andre helsetjenester"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Strandgaten 6"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5013", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-03-24

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Joseph Eide AS", "Strandgaten 6"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5013", "kommunenummer": "4601"}

hjemmeside

www.liessem.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815262212

navn

LIESSEM MICROELECTRONICS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Strandgaten 6

forradrpostnr

5013

forradrpoststed

BERGEN

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

c/o Joseph Eide AS Strandgaten 6

ppostnr

5013

ppoststed

BERGEN

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

86.909

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

20.04.2015

stiftelsesdato

24.03.2015

tlf

tlf_mobil

url

www.liessem.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815262212

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2517665, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1370649, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 22313}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1348336}}, "journalnr": "2021569956", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815262212"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 114713, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 84713}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1255936, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1319443}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": -63507}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1370649}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -226615, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1201470}, "driftsresultat": -226634, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 974836}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 19, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 26}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 7}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -226615}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 815280962 [navn] => LIESSEM MICROELECTRONICS AS. [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-04-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "86.909", "beskrivelse": "Andre helsetjenester"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 815262212 [oppstartsdato] => 2015-03-24 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Strandgaten 6"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5013", "kommunenummer": "4601"} [links] => [] [hjemmeside] => www.liessem.no [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Joseph Eide AS", "Strandgaten 6"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5013", "kommunenummer": "4601"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?