Index

LIETNOR AS

Orgnr: 815141962

adresse: Stovnerlia 13

id

7887

organisasjonsnummer

815141962

navn

LIETNOR AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-03-20

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.320", "beskrivelse": "Snekkerarbeid"}

antallAnsatte

9

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Stovnerlia 13"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0983", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-02-19

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815141962

navn

LIETNOR AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Stovnerlia 13

forradrpostnr

0983

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.320

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

20.03.2015

stiftelsesdato

19.02.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

9

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

815141962

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2470153, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 286435, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 18358}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 268078}}, "journalnr": "2021513788", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815141962"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -24466, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -54466}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 310901, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 310901}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 286435}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -1280, "totalresultat": -1280, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 538261}, "driftsresultat": -3081, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 535180}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -10, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 11}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -3091}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 913601807 [navn] => LIETNOR AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2014-05-12 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.320", "beskrivelse": "Snekkerarbeid"} [antallAnsatte] => 9 [overordnetEnhet] => 815141962 [oppstartsdato] => 2014-04-24 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Stovnerlia 13"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0983", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2015-03-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?