Index

LIHAUG REINHALD AS

Orgnr: 817748562

id

14273

organisasjonsnummer

817748562

navn

LIHAUG REINHALD AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-09-26

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "81.210", "beskrivelse": "Rengjøring av bygninger"}

antallAnsatte

38

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": [], "kommune": "GULEN", "landkode": "NO", "poststed": "DALSØYRA", "postnummer": "5960", "kommunenummer": "4635"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Nynorsk

links

[]

stiftelsesdato

2016-08-29

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Elin Lihaug", "Mosehaugen"], "kommune": "GULEN", "landkode": "NO", "poststed": "DALSØYRA", "postnummer": "5960", "kommunenummer": "4635"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

817748562

navn

LIHAUG REINHALD AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

forradrpostnr

5960

forradrpoststed

DALSØYRA

forradrkommnr

4635

forradrkommnavn

GULEN

forradrland

Norge

postadresse

c/o Elin Lihaug Mosehaugen

ppostnr

5960

ppoststed

DALSØYRA

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

81.210

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

26.09.2016

stiftelsesdato

29.08.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

38

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

817748562

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2187161, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 434030, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 226547}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 207483}}, "journalnr": "2020945369", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "817748562"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 7201, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -22799}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 426829, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 193455}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 233374}}, "sumEgenkapitalGjeld": 434030}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 36639, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 82904}, "driftsresultat": 62375, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 145279}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -25736, "finansinntekt": {}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 25736}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 36639}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 917819777 [navn] => LIHAUG REINHALD AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-10-03 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "81.210", "beskrivelse": "Rengju00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 38 [overordnetEnhet] => 817748562 [oppstartsdato] => 2016-08-29 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": [], "kommune": "GULEN", "landkode": "NO", "poststed": "DALSu00d8YRA", "postnummer": "5960", "kommunenummer": "4635"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Elin Lihaug", "Mosehaugen"], "kommune": "GULEN", "landkode": "NO", "poststed": "DALSu00d8YRA", "postnummer": "5960", "kommunenummer": "4635"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?