Index

LIHESTEN VERTSKAP AS

Orgnr: 819304742

adresse: Leirvik 49

id

18249

organisasjonsnummer

819304742

navn

LIHESTEN VERTSKAP AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-07-18

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "55.101", "beskrivelse": "Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant"}

antallAnsatte

18

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Leirvik 49"], "kommune": "HYLLESTAD", "landkode": "NO", "poststed": "LEIRVIK I SOGN", "postnummer": "6953", "kommunenummer": "4637"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Nynorsk

links

[]

stiftelsesdato

2017-06-12

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

819304742

navn

LIHESTEN VERTSKAP AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Leirvik 49

forradrpostnr

6953

forradrpoststed

LEIRVIK I SOGN

forradrkommnr

4637

forradrkommnavn

HYLLESTAD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

55.101

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

18.07.2017

stiftelsesdato

12.06.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

18

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

819304742

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2055771, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2004417, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 152050}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1852367}}, "journalnr": "2020805243", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819304742"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 971923, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 600000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 371923}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1032493, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 982104}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 50390}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2004417}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 423446, "totalresultat": 423446, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 5173093}, "driftsresultat": 559446, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 5732539}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -5217, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 502}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 5719}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 554229}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 972059773 [navn] => HOTEL SOGNEFJORD [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "55.101", "beskrivelse": "Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant"} [antallAnsatte] => 18 [overordnetEnhet] => 819304742 [oppstartsdato] => 1986-06-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": [], "kommune": "HYLLESTAD", "landkode": "NO", "poststed": "LEIRVIK I SOGN", "postnummer": "6953", "kommunenummer": "4637"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2017-07-10 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?