Index

LIJO AS

Orgnr: 818944012

adresse: Kismulvegen 14

id

17335

organisasjonsnummer

818944012

navn

LIJO AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-07-03

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kismulvegen 14"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "KALANDSEIDET", "postnummer": "5229", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-02-06

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818944012

navn

LIJO AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kismulvegen 14

forradrpostnr

5229

forradrpoststed

KALANDSEIDET

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

03.07.2017

stiftelsesdato

06.02.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818944012

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2527449, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 20349903, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 6251}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 20343652}}, "journalnr": "2021575140", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818944012"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 20344245, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 19970418}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 373827}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 5658, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 5658}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 20349902}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 952242, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 70845}, "driftsresultat": -70845, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1022013, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1022013}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 951168}}]

Reserver mot visning?