Index

LIKNES EIENDOM AS

Orgnr: 870954492

adresse: c/o Hilde Konsmo Lindefjeld, Øvre Egeland

id

54162

organisasjonsnummer

870954492

navn

LIKNES EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Hilde Konsmo Lindefjeld", "Øvre Egeland"], "kommune": "KVINESDAL", "landkode": "NO", "poststed": "KVINESDAL", "postnummer": "4480", "kommunenummer": "4227"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1994-04-28

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Hilde Konsmo Lindefjeld", "Kvinesheiveien 23"], "kommune": "KVINESDAL", "landkode": "NO", "poststed": "KVINESDAL", "postnummer": "4480", "kommunenummer": "4227"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

870954492

navn

LIKNES EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Hilde Konsmo Lindefjeld Øvre Egeland

forradrpostnr

4480

forradrpoststed

KVINESDAL

forradrkommnr

4227

forradrkommnavn

KVINESDAL

forradrland

Norge

postadresse

c/o Hilde Konsmo Lindefjeld Kvinesheiveien 23

ppostnr

4480

ppoststed

KVINESDAL

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

28.04.1994

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

870954492

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 13388, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2754666, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2602850}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 151816}}, "journalnr": "2021137612", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "870954492"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 406377, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 48000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 358377}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2348289, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 119466}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2228823}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2754666}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 344430, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 158507}, "driftsresultat": 504274, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 662781}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -62759, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 299}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 63058}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 441515}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 982618134 [navn] => LIKNES EIENDOM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2000-11-21 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 870954492 [oppstartsdato] => 1995-02-19 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Hilde Konsmo Lindefjeld", "u00d8vre Egeland"], "kommune": "KVINESDAL", "landkode": "NO", "poststed": "KVINESDAL", "postnummer": "4480", "kommunenummer": "4227"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Hilde Konsmo Lindefjeld", "Kvinesheiveien 23"], "kommune": "KVINESDAL", "landkode": "NO", "poststed": "KVINESDAL", "postnummer": "4480", "kommunenummer": "4227"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?