Index

LILLE FLATLAND AS

Orgnr: 811925292

adresse: Aspehaugveien 3C

id

927

organisasjonsnummer

811925292

navn

LILLE FLATLAND AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-05-08

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "90.019", "beskrivelse": "Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet ikke nevnt annet sted"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Aspehaugveien 3C"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0376", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-04-11

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811925292

navn

LILLE FLATLAND AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Aspehaugveien 3C

forradrpostnr

0376

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

90.019

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

08.05.2013

stiftelsesdato

11.04.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

17.07.2013

regnskap

regnskap #0

orgnr

811925292

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 28594, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1306301, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1306301}}, "journalnr": "2021154347", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811925292"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 95205, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 65205}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1211096, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1211096}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1306301}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 794347, "totalresultat": 794347, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 983377}, "driftsresultat": 1019579, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2002956}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -797, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 125}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 922}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1018782}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911951908 [navn] => LILLE FLATLAND AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-05-15 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "90.019", "beskrivelse": "Utu00f8vende kunstnere og underholdningsvirksomhet ikke nevnt annet sted"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 811925292 [oppstartsdato] => 2013-04-11 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Aspehaugveien 3C"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0376", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?