Index

LILLEBAKK HOLDING AS

Orgnr: 811783072

adresse: Silnesvegen 186

id

595

organisasjonsnummer

811783072

navn

LILLEBAKK HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-04-08

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Silnesvegen 186"], "kommune": "HUSTADVIKA", "landkode": "NO", "poststed": "EIDE", "postnummer": "6490", "kommunenummer": "1579"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-03-04

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811783072

navn

LILLEBAKK HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Silnesvegen 186

forradrpostnr

6490

forradrpoststed

EIDE

forradrkommnr

1579

forradrkommnavn

HUSTADVIKA

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

08.04.2013

stiftelsesdato

04.03.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811783072

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2440879, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 311906, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 62850}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 249056}}, "journalnr": "2021483352", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811783072"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 158596, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 138084}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 20512}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 153311, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 53311}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 100000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 311906}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -492119, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 966994}, "driftsresultat": -220432, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 746562}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -253417, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 466}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 253883}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -473849}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 824723532 [navn] => LILLEBAKK HOLDING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2020-03-09 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811783072 [oppstartsdato] => 2020-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Silnesvegen 186"], "kommune": "HUSTADVIKA", "landkode": "NO", "poststed": "EIDE", "postnummer": "6490", "kommunenummer": "1579"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?