Index

LIMETIME AS

Orgnr: 815338472

adresse: Bjølsengata 5

id

8347

organisasjonsnummer

815338472

navn

LIMETIME AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-05-05

naeringskode1

{"kode": "59.200", "beskrivelse": "Produksjon og utgivelse av musikk- og lydopptak"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Bjølsengata 5"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0468", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-04-16

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815338472

navn

LIMETIME AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Bjølsengata 5

forradrpostnr

0468

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

59.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

05.05.2015

stiftelsesdato

16.04.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815338472

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2457951, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": -1922, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": -1922}}, "journalnr": "2021503556", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815338472"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -146444, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -176444}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 144523, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 15523}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 129000}}, "sumEgenkapitalGjeld": -1921}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -52635, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 71662}, "driftsresultat": -52438, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 19224}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -197, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 198}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -52635}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 926206699 [navn] => LIMETIME AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2020-12-21 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "59.200", "beskrivelse": "Produksjon og utgivelse av musikk- og lydopptak"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 815338472 [oppstartsdato] => 2019-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Bju00f8lsengata 5"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0468", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?