Index

LINAS MATKASSE HOLDING II AS

Orgnr: 818984162

adresse: c/o Herkules Capital AS, Klingenberggata 5

id

17423

organisasjonsnummer

818984162

navn

LINAS MATKASSE HOLDING II AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-05-11

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Herkules Capital AS", "Klingenberggata 5"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0161", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-03-29

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Herkules Capital AS", "Postboks 1973 Vika"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0125", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818984162

navn

LINAS MATKASSE HOLDING II AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Herkules Capital AS Klingenberggata 5

forradrpostnr

0161

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

c/o Herkules Capital AS Postboks 1973 Vika

ppostnr

0125

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

11.05.2017

stiftelsesdato

29.03.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818984162

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2516133, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 310746000, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 310746000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 0}}, "journalnr": "2021487798", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818984162"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 310602000, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 546946000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -236344000}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 145000, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 145000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 310747000}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": false, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 119948000, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 52000}, "driftsresultat": -52000, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 120000000, "finansinntekt": {}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": -120000000}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 119948000}}]

Reserver mot visning?