Index

LINDA M INVEST AS

Orgnr: 819140472

adresse: Bodals vei 26

id

17825

organisasjonsnummer

819140472

navn

LINDA M INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-06-20

naeringskode1

{"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kjøp og salg av egen fast eiendom"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Bodals vei 26"], "kommune": "SARPSBORG", "landkode": "NO", "poststed": "KLAVESTADHAUGEN", "postnummer": "1743", "kommunenummer": "3003"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-03-29

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

819140472

navn

LINDA M INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Bodals vei 26

forradrpostnr

1743

forradrpoststed

KLAVESTADHAUGEN

forradrkommnr

3003

forradrkommnavn

SARPSBORG

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.100

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

20.06.2017

stiftelsesdato

29.03.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

819140472

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2356567, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 44869640, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 945000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 43924639}}, "journalnr": "2021286011", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819140472"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 44633134, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 21416077}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 23217057}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 236506, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 236506}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 44869640}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -1273887, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 103945}, "driftsresultat": -103945, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1299374, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 972344}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2271718}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -1403319}}]

Reserver mot visning?