Index

LINDBERG & LUND AS

Orgnr: 814791092

tlf: 64 97 55 55
adresse: Torvuttaket 89

id

7062

organisasjonsnummer

814791092

navn

LINDBERG & LUND AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-03-12

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "46.750", "beskrivelse": "Engroshandel med kjemiske produkter"}

antallAnsatte

34

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Torvuttaket 89"], "kommune": "VESTBY", "landkode": "NO", "poststed": "VESTBY", "postnummer": "1540", "kommunenummer": "3019"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1984-06-28

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

814791092

navn

LINDBERG & LUND AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Torvuttaket 89

forradrpostnr

1540

forradrpoststed

VESTBY

forradrkommnr

3019

forradrkommnavn

VESTBY

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

46.750

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

12.03.1995

stiftelsesdato

28.06.1984

tlf

64 97 55 55

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

34

ansatte_dato

11.05.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

814791092

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2439625, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 93153351, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 26053162}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 67100189}}, "journalnr": "2021410812", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "814791092"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 60561429, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 500000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 60061429}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 32591921, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 32591921}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 93153351}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": false, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 17725618, "totalresultat": 17725618, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 166250655}, "driftsresultat": 21863647, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 188114302}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 870517, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 901149}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 30632}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 22734164}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 971745827 [navn] => LINDBERG & LUND AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "46.750", "beskrivelse": "Engroshandel med kjemiske produkter"} [antallAnsatte] => 34 [overordnetEnhet] => 814791092 [oppstartsdato] => 1965-12-31 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Torvuttaket 89"], "kommune": "VESTBY", "landkode": "NO", "poststed": "VESTBY", "postnummer": "1540", "kommunenummer": "3019"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?