Index

LINDEBØ TRANSPORT AS

Orgnr: 822061702

adresse: Meensvegen 9

id

26651

organisasjonsnummer

822061702

navn

LINDEBØ TRANSPORT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-01-15

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "53.200", "beskrivelse": "Andre post- og budtjenester"}

antallAnsatte

5

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Meensvegen 9"], "kommune": "SKIEN", "landkode": "NO", "poststed": "SKIEN", "postnummer": "3712", "kommunenummer": "3807"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-11-16

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

822061702

navn

LINDEBØ TRANSPORT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Meensvegen 9

forradrpostnr

3712

forradrpoststed

SKIEN

forradrkommnr

3807

forradrkommnavn

SKIEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

53.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

15.01.2019

stiftelsesdato

16.11.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

5

ansatte_dato

12.04.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

822061702

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2129341, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 560873, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 282209}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 278664}}, "journalnr": "2020880934", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "822061702"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 58373, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 28373}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 502499, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 502499}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 560873}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 100372, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1433672}, "driftsresultat": 127586, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1561258}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -2288, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 12}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2299}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 125298}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 922086850 [navn] => LINDEBØ TRANSPORT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-01-21 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "53.200", "beskrivelse": "Andre post- og budtjenester"} [antallAnsatte] => 5 [overordnetEnhet] => 822061702 [oppstartsdato] => 2018-11-16 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Meensvegen 9"], "kommune": "SKIEN", "landkode": "NO", "poststed": "SKIEN", "postnummer": "3712", "kommunenummer": "3807"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?