Index

LINDELID & KNUTSEN AS

https://www.nirogruppen.no

Orgnr: 815609522

mobil: 953 37 030
webside: www.nirogruppen.no
adresse: Storebotn 65

id

8989

organisasjonsnummer

815609522

navn

LINDELID & KNUTSEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-07-29

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppføring av bygninger"}

antallAnsatte

4

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Storebotn 65"], "kommune": "ASKØY", "landkode": "NO", "poststed": "KLEPPESTØ", "postnummer": "5309", "kommunenummer": "4627"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-07-06

hjemmeside

www.nirogruppen.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

815609522

navn

LINDELID & KNUTSEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Storebotn 65

forradrpostnr

5309

forradrpoststed

KLEPPESTØ

forradrkommnr

4627

forradrkommnavn

ASKØY

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

41.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

29.07.2015

stiftelsesdato

06.07.2015

tlf

tlf_mobil

953 37 030

url

www.nirogruppen.no

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

4

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

815609522

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2175917, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 625341, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 338221}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 287120}}, "journalnr": "2020934714", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815609522"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 131892, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 31892}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 493449, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 195565}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 297884}}, "sumEgenkapitalGjeld": 625341}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 172587, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1412447}, "driftsresultat": 204652, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1617099}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -23292, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 170}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 23462}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 181360}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 915837689 [navn] => NIRO GRUPPEN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-08-27 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppfu00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 4 [overordnetEnhet] => 815609522 [oppstartsdato] => 2015-07-07 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Storebotn 65"], "kommune": "ASKu00d8Y", "landkode": "NO", "poststed": "KLEPPESTu00d8", "postnummer": "5309", "kommunenummer": "4627"} [links] => [] [hjemmeside] => www.nirogruppen.no [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?