Index

LINDEX AS

https://www.lindex.no

Orgnr: 819282102

tlf: 23 65 20 00
webside: www.lindex.no
adresse: Akersgata 28

id

18181

organisasjonsnummer

819282102

navn

LINDEX AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.710", "beskrivelse": "Butikkhandel med klær"}

antallAnsatte

982

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Akersgata 28"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0158", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1969-07-03

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 348 Sentrum"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0101", "kommunenummer": "0301"}

hjemmeside

www.lindex.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

819282102

navn

LINDEX AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Akersgata 28

forradrpostnr

0158

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 348 Sentrum

ppostnr

0101

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.710

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

03.07.1969

tlf

23 65 20 00

tlf_mobil

url

www.lindex.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

982

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

819282102

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 37760, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 310014113, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 32201813}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 277812300}}, "journalnr": "2021162462", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819282102"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 177881515, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 83200000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 94681515}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 132132599, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 132132599}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 310014114}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": false, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 20135503, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1097423159}, "driftsresultat": 22169657, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1119592816}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 3670722, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 5449848}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1779126}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 25840379}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 873109742 [navn] => LINDEX AS AVD FREDRIKSTAD [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.710", "beskrivelse": "Butikkhandel med klu00e6r"} [antallAnsatte] => 10 [overordnetEnhet] => 819282102 [oppstartsdato] => 1985-10-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Brochs gate 8"], "kommune": "FREDRIKSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "FREDRIKSTAD", "postnummer": "1607", "kommunenummer": "3004"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #2

Array ( [organisasjonsnummer] => 873109912 [navn] => LINDEX AS AVD SKIEN [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.710", "beskrivelse": "Butikkhandel med klu00e6r"} [antallAnsatte] => 11 [overordnetEnhet] => 819282102 [oppstartsdato] => 1988-04-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Ulefossvegen 32"], "kommune": "SKIEN", "landkode": "NO", "poststed": "SKIEN", "postnummer": "3730", "kommunenummer": "3807"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #3

Array ( [organisasjonsnummer] => 875789082 [navn] => LINDEX AS AVD HARSTAD [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-10-05 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.710", "beskrivelse": "Butikkhandel med klu00e6r"} [antallAnsatte] => 10 [overordnetEnhet] => 819282102 [oppstartsdato] => 1995-09-18 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Skilleveien 5"], "kommune": "HARSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "HARSTAD", "postnummer": "9411", "kommunenummer": "5402"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #4

Array ( [organisasjonsnummer] => 875789112 [navn] => LINDEX AS AVD KONGSBERG [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-10-05 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.710", "beskrivelse": "Butikkhandel med klu00e6r"} [antallAnsatte] => 13 [overordnetEnhet] => 819282102 [oppstartsdato] => 1995-10-23 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Gomsrudveien"], "kommune": "KONGSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "KONGSBERG", "postnummer": "3612", "kommunenummer": "3006"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #5

Array ( [organisasjonsnummer] => 879586852 [navn] => LINDEX AS AVD STORD SENTER [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1998-02-03 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.710", "beskrivelse": "Butikkhandel med klu00e6r"} [antallAnsatte] => 7 [overordnetEnhet] => 819282102 [oppstartsdato] => 1998-03-16 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Tresmyra"], "kommune": "STORD", "landkode": "NO", "poststed": "STORD", "postnummer": "5411", "kommunenummer": "4614"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #6

Array ( [organisasjonsnummer] => 880050702 [navn] => LINDEX AS AVD MOSJØEN [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1998-08-21 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.710", "beskrivelse": "Butikkhandel med klu00e6r"} [antallAnsatte] => 9 [overordnetEnhet] => 819282102 [oppstartsdato] => 1998-09-28 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Smu00e5gan 2"], "kommune": "VEFSN", "landkode": "NO", "poststed": "MOSJu00d8EN", "postnummer": "8656", "kommunenummer": "1824"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #7

Array ( [organisasjonsnummer] => 889409932 [navn] => LINDEX AS AVD OTTA [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2006-02-01 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.710", "beskrivelse": "Butikkhandel med klu00e6r"} [antallAnsatte] => 7 [overordnetEnhet] => 819282102 [oppstartsdato] => 2006-03-16 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Storgata 16"], "kommune": "SEL", "landkode": "NO", "poststed": "OTTA", "postnummer": "2670", "kommunenummer": "3437"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #8

Array ( [organisasjonsnummer] => 895953512 [navn] => LINDEX AS AVD GRÜNERLØKKA [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2010-09-18 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.710", "beskrivelse": "Butikkhandel med klu00e6r"} [antallAnsatte] => 19 [overordnetEnhet] => 819282102 [oppstartsdato] => 2010-11-18 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Markveien 35"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0554", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #9

Array ( [organisasjonsnummer] => 913205154 [navn] => LINDEX AS AVD ØYRANE [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2014-02-10 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.710", "beskrivelse": "Butikkhandel med klu00e6r"} [antallAnsatte] => 9 [overordnetEnhet] => 819282102 [oppstartsdato] => 2014-04-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["u00c5dnavegen 63"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "INDRE ARNA", "postnummer": "5260", "kommunenummer": "4601"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 54"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5888", "kommunenummer": "4601"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #10

Array ( [organisasjonsnummer] => 913839420 [navn] => LINDEX AS AVD EIDSVOLL [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2014-07-03 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.710", "beskrivelse": "Butikkhandel med klu00e6r"} [antallAnsatte] => 9 [overordnetEnhet] => 819282102 [oppstartsdato] => 2014-09-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Gladbakkvegen 1"], "kommune": "EIDSVOLL", "landkode": "NO", "poststed": "Ru00c5HOLT", "postnummer": "2070", "kommunenummer": "3035"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #11

Array ( [organisasjonsnummer] => 913839498 [navn] => LINDEX AS AVD SARTOR [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2014-07-02 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.710", "beskrivelse": "Butikkhandel med klu00e6r"} [antallAnsatte] => 6 [overordnetEnhet] => 819282102 [oppstartsdato] => 2014-11-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Sartorvegen 12"], "kommune": "u00d8YGARDEN", "landkode": "NO", "poststed": "STRAUME", "postnummer": "5353", "kommunenummer": "4626"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #12

Array ( [organisasjonsnummer] => 916676891 [navn] => LINDEX AS AVD CITY NORD BODØ [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-02-03 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.710", "beskrivelse": "Butikkhandel med klu00e6r"} [antallAnsatte] => 11 [overordnetEnhet] => 819282102 [oppstartsdato] => 2016-03-31 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Stormyra"], "kommune": "BODu00d8", "landkode": "NO", "poststed": "BODu00d8", "postnummer": "8008", "kommunenummer": "1804"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #13

Array ( [organisasjonsnummer] => 918446133 [navn] => LINDEX AS AVD NYGAARDSGATA FREDRIKSTAD [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-01-25 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.710", "beskrivelse": "Butikkhandel med klu00e6r"} [antallAnsatte] => 7 [overordnetEnhet] => 819282102 [oppstartsdato] => 2017-03-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Nygaardsgata 46"], "kommune": "FREDRIKSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "FREDRIKSTAD", "postnummer": "1607", "kommunenummer": "3004"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #14

Array ( [organisasjonsnummer] => 920032303 [navn] => LINDEX AS AVD SANDNES [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-12-06 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.710", "beskrivelse": "Butikkhandel med klu00e6r"} [antallAnsatte] => 9 [overordnetEnhet] => 819282102 [oppstartsdato] => 2018-04-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Gravarsveien 7"], "kommune": "SANDNES", "landkode": "NO", "poststed": "SANDNES", "postnummer": "4306", "kommunenummer": "1108"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #15

Array ( [organisasjonsnummer] => 920277977 [navn] => LINDEX AS AVD ÅLESUND KREMMERGAARDEN [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-01-20 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.710", "beskrivelse": "Butikkhandel med klu00e6r"} [antallAnsatte] => 9 [overordnetEnhet] => 819282102 [oppstartsdato] => 2018-04-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Rasmus Ru00f8nnebergs gate 6"], "kommune": "u00c5LESUND", "landkode": "NO", "poststed": "u00c5LESUND", "postnummer": "6002", "kommunenummer": "1507"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #16

Array ( [organisasjonsnummer] => 920838170 [navn] => LINDEX AS AVD FORNEBU S [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-05-09 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.710", "beskrivelse": "Butikkhandel med klu00e6r"} [antallAnsatte] => 9 [overordnetEnhet] => 819282102 [oppstartsdato] => 2018-05-20 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Snaru00f8yveien 55"], "kommune": "Bu00c6RUM", "landkode": "NO", "poststed": "FORNEBU", "postnummer": "1364", "kommunenummer": "3024"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #17

Array ( [organisasjonsnummer] => 922425329 [navn] => LINDEX AS AVD METRO SENTER [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-03-20 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.710", "beskrivelse": "Butikkhandel med klu00e6r"} [antallAnsatte] => 9 [overordnetEnhet] => 819282102 [oppstartsdato] => 2019-04-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Bibliotekgata 30"], "kommune": "Lu00d8RENSKOG", "landkode": "NO", "poststed": "Lu00d8RENSKOG", "postnummer": "1473", "kommunenummer": "3029"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #18

Array ( [organisasjonsnummer] => 926730592 [navn] => LINDEX AS AVD BYPORTEN OSLO [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2021-03-06 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.710", "beskrivelse": "Butikkhandel med klu00e6r"} [antallAnsatte] => 10 [overordnetEnhet] => 819282102 [oppstartsdato] => 2021-04-15 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Byporten kju00f8pesenter", "Jernbanetorget 6"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0154", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #19

Array ( [organisasjonsnummer] => 973109618 [navn] => LINDEX AS AVD SANNESUNDSV [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.710", "beskrivelse": "Butikkhandel med klu00e6r"} [antallAnsatte] => 9 [overordnetEnhet] => 819282102 [oppstartsdato] => 1968-12-31 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Sandesundsveien 1"], "kommune": "SARPSBORG", "landkode": "NO", "poststed": "SARPSBORG", "postnummer": "1706", "kommunenummer": "3003"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #20

Array ( [organisasjonsnummer] => 973109642 [navn] => LINDEX AS AVD HAMAR [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.710", "beskrivelse": "Butikkhandel med klu00e6r"} [antallAnsatte] => 9 [overordnetEnhet] => 819282102 [oppstartsdato] => 1978-05-24 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Torggata 52"], "kommune": "HAMAR", "landkode": "NO", "poststed": "HAMAR", "postnummer": "2317", "kommunenummer": "3403"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #21

Array ( [organisasjonsnummer] => 973109669 [navn] => LINDEX AS AVD SANDEFJORD [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.710", "beskrivelse": "Butikkhandel med klu00e6r"} [antallAnsatte] => 11 [overordnetEnhet] => 819282102 [oppstartsdato] => 1981-09-18 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Storgata 1"], "kommune": "SANDEFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "SANDEFJORD", "postnummer": "3210", "kommunenummer": "3804"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #22

Array ( [organisasjonsnummer] => 973109677 [navn] => LINDEX AS AVD NEDRE STORGATE [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.710", "beskrivelse": "Butikkhandel med klu00e6r"} [antallAnsatte] => 11 [overordnetEnhet] => 819282102 [oppstartsdato] => 1983-11-23 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Nedre Storgate 6"], "kommune": "DRAMMEN", "landkode": "NO", "poststed": "DRAMMEN", "postnummer": "3015", "kommunenummer": "3005"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #23

Array ( [organisasjonsnummer] => 973109693 [navn] => LINDEX AS AVD TØNSBERG [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.710", "beskrivelse": "Butikkhandel med klu00e6r"} [antallAnsatte] => 14 [overordnetEnhet] => 819282102 [oppstartsdato] => 1984-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["u00d8vre Langgate 57"], "kommune": "Tu00d8NSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "Tu00d8NSBERG", "postnummer": "3110", "kommunenummer": "3803"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #24

Array ( [organisasjonsnummer] => 973109707 [navn] => LINDEX AS AVD LILLESTRØM [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.710", "beskrivelse": "Butikkhandel med klu00e6r"} [antallAnsatte] => 13 [overordnetEnhet] => 819282102 [oppstartsdato] => 1985-02-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Torvet 6"], "kommune": "LILLESTRu00d8M", "landkode": "NO", "poststed": "LILLESTRu00d8M", "postnummer": "2000", "kommunenummer": "3030"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #25

Array ( [organisasjonsnummer] => 973109715 [navn] => LINDEX AS AVD RÅDAL [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.710", "beskrivelse": "Butikkhandel med klu00e6r"} [antallAnsatte] => 15 [overordnetEnhet] => 819282102 [oppstartsdato] => 1985-09-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Krohnu00e5svegen 12"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "Ru00c5DAL", "postnummer": "5239", "kommunenummer": "4601"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #26

Array ( [organisasjonsnummer] => 973109723 [navn] => LINDEX AS AVD ULSET [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.710", "beskrivelse": "Butikkhandel med klu00e6r"} [antallAnsatte] => 11 [overordnetEnhet] => 819282102 [oppstartsdato] => 1985-09-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["u00c5sane Senter 36"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "ULSET", "postnummer": "5116", "kommunenummer": "4601"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #27

Array ( [organisasjonsnummer] => 973109731 [navn] => LINDEX AS AVD GULSKOGEN SENTER [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.710", "beskrivelse": "Butikkhandel med klu00e6r"} [antallAnsatte] => 14 [overordnetEnhet] => 819282102 [oppstartsdato] => 1985-10-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Professor Smiths alle 58"], "kommune": "DRAMMEN", "landkode": "NO", "poststed": "DRAMMEN", "postnummer": "3048", "kommunenummer": "3005"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #28

Array ( [organisasjonsnummer] => 973109766 [navn] => LINDEX AS AVD GJØVIK [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.710", "beskrivelse": "Butikkhandel med klu00e6r"} [antallAnsatte] => 12 [overordnetEnhet] => 819282102 [oppstartsdato] => 1986-02-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Jernbanesvingen 6"], "kommune": "GJu00d8VIK", "landkode": "NO", "poststed": "GJu00d8VIK", "postnummer": "2821", "kommunenummer": "3407"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #29

Array ( [organisasjonsnummer] => 973109774 [navn] => LINDEX AS AVD MOSS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.710", "beskrivelse": "Butikkhandel med klu00e6r"} [antallAnsatte] => 9 [overordnetEnhet] => 819282102 [oppstartsdato] => 1986-05-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Patteru00f8dveien 2"], "kommune": "MOSS", "landkode": "NO", "poststed": "MOSS", "postnummer": "1599", "kommunenummer": "3002"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #30

Array ( [organisasjonsnummer] => 973109782 [navn] => LINDEX AS AVD HØNEFOSS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.710", "beskrivelse": "Butikkhandel med klu00e6r"} [antallAnsatte] => 7 [overordnetEnhet] => 819282102 [oppstartsdato] => 1986-10-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kong Rings gate 1"], "kommune": "RINGERIKE", "landkode": "NO", "poststed": "Hu00d8NEFOSS", "postnummer": "3510", "kommunenummer": "3007"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #31

Array ( [organisasjonsnummer] => 973109790 [navn] => LINDEX AS AVD MOLDE [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.710", "beskrivelse": "Butikkhandel med klu00e6r"} [antallAnsatte] => 10 [overordnetEnhet] => 819282102 [oppstartsdato] => 1986-11-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Storgata 40"], "kommune": "MOLDE", "landkode": "NO", "poststed": "MOLDE", "postnummer": "6413", "kommunenummer": "1506"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #32

Array ( [organisasjonsnummer] => 973109804 [navn] => LINDEX AS AVD TROMSØ [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.710", "beskrivelse": "Butikkhandel med klu00e6r"} [antallAnsatte] => 9 [overordnetEnhet] => 819282102 [oppstartsdato] => 1986-11-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Storgata 102"], "kommune": "TROMSu00d8", "landkode": "NO", "poststed": "TROMSu00d8", "postnummer": "9008", "kommunenummer": "5401"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #33

Array ( [organisasjonsnummer] => 973109812 [navn] => LINDEX AS AVD MUNKEG [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.710", "beskrivelse": "Butikkhandel med klu00e6r"} [antallAnsatte] => 9 [overordnetEnhet] => 819282102 [oppstartsdato] => 1987-03-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["MUNKEG 54"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7011", "kommunenummer": "5001"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #34

Array ( [organisasjonsnummer] => 973109855 [navn] => LINDEX AS AVD TILLER [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.710", "beskrivelse": "Butikkhandel med klu00e6r"} [antallAnsatte] => 11 [overordnetEnhet] => 819282102 [oppstartsdato] => 1987-07-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["u00d8stre Rosten 28"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TILLER", "postnummer": "7075", "kommunenummer": "5001"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #35

Array ( [organisasjonsnummer] => 973109871 [navn] => LINDEX AS AVD SKI [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.710", "beskrivelse": "Butikkhandel med klu00e6r"} [antallAnsatte] => 14 [overordnetEnhet] => 819282102 [oppstartsdato] => 1987-10-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Jernbanesvingen 6"], "kommune": "NORDRE FOLLO", "landkode": "NO", "poststed": "SKI", "postnummer": "1400", "kommunenummer": "3020"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #36

Array ( [organisasjonsnummer] => 973109898 [navn] => LINDEX AS AVD OS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.710", "beskrivelse": "Butikkhandel med klu00e6r"} [antallAnsatte] => 9 [overordnetEnhet] => 819282102 [oppstartsdato] => 1988-03-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Prestegardskogen 2"], "kommune": "BJu00d8RNAFJORDEN", "landkode": "NO", "poststed": "OS", "postnummer": "5210", "kommunenummer": "4624"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #37

Array ( [organisasjonsnummer] => 973109936 [navn] => LINDEX AS AVD KLUBBGATA [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.710", "beskrivelse": "Butikkhandel med klu00e6r"} [antallAnsatte] => 16 [overordnetEnhet] => 819282102 [oppstartsdato] => 1988-10-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Klubbgata 3"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4013", "kommunenummer": "1103"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #38

Array ( [organisasjonsnummer] => 973109944 [navn] => LINDEX AS AVD BODØ [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.710", "beskrivelse": "Butikkhandel med klu00e6r"} [antallAnsatte] => 10 [overordnetEnhet] => 819282102 [oppstartsdato] => 1988-10-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["STORGATEN 5"], "kommune": "BODu00d8", "landkode": "NO", "poststed": "BODu00d8", "postnummer": "8006", "kommunenummer": "1804"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 631"], "kommune": "BODu00d8", "landkode": "NO", "poststed": "BODu00d8", "postnummer": "8001", "kommunenummer": "1804"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #39

Array ( [organisasjonsnummer] => 973109952 [navn] => LINDEX AS AVD STENERSGATEN [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.710", "beskrivelse": "Butikkhandel med klu00e6r"} [antallAnsatte] => 15 [overordnetEnhet] => 819282102 [oppstartsdato] => 1988-10-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Stenersgata 1"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0050", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #40

Array ( [organisasjonsnummer] => 973109960 [navn] => LINDEX AS AVD TORGALMENNINGEN [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.710", "beskrivelse": "Butikkhandel med klu00e6r"} [antallAnsatte] => 16 [overordnetEnhet] => 819282102 [oppstartsdato] => 1988-10-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Torgallmenningen 8"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5014", "kommunenummer": "4601"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #41

Array ( [organisasjonsnummer] => 973109979 [navn] => LINDEX AS AVD LIERSKOGEN [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.710", "beskrivelse": "Butikkhandel med klu00e6r"} [antallAnsatte] => 10 [overordnetEnhet] => 819282102 [oppstartsdato] => 1989-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Drammensveien 201"], "kommune": "LIER", "landkode": "NO", "poststed": "LIERSKOGEN", "postnummer": "3420", "kommunenummer": "3049"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #42

Array ( [organisasjonsnummer] => 973109987 [navn] => LINDEX AS AVD LARVIK [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.710", "beskrivelse": "Butikkhandel med klu00e6r"} [antallAnsatte] => 14 [overordnetEnhet] => 819282102 [oppstartsdato] => 1989-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Yttersu00f8veien 2"], "kommune": "LARVIK", "landkode": "NO", "poststed": "LARVIK", "postnummer": "3274", "kommunenummer": "3805"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #43

Array ( [organisasjonsnummer] => 973110004 [navn] => LINDEX AS AVD LILLEHAMMER [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.710", "beskrivelse": "Butikkhandel med klu00e6r"} [antallAnsatte] => 13 [overordnetEnhet] => 819282102 [oppstartsdato] => 1990-03-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Sliperivegen 6"], "kommune": "LILLEHAMMER", "landkode": "NO", "poststed": "LILLEHAMMER", "postnummer": "2609", "kommunenummer": "3405"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #44

Array ( [organisasjonsnummer] => 973110012 [navn] => LINDEX AS AVD STRØMMEN [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.710", "beskrivelse": "Butikkhandel med klu00e6r"} [antallAnsatte] => 12 [overordnetEnhet] => 819282102 [oppstartsdato] => 1990-09-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Stu00f8periveien 5"], "kommune": "LILLESTRu00d8M", "landkode": "NO", "poststed": "STRu00d8MMEN", "postnummer": "2010", "kommunenummer": "3030"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #45

Array ( [organisasjonsnummer] => 973110020 [navn] => LINDEX AS AVD LODDEFJORD [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.710", "beskrivelse": "Butikkhandel med klu00e6r"} [antallAnsatte] => 6 [overordnetEnhet] => 819282102 [oppstartsdato] => 1991-07-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Loddefjordveien 2"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "LODDEFJORD", "postnummer": "5171", "kommunenummer": "4601"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #46

Array ( [organisasjonsnummer] => 973110039 [navn] => LINDEX AS AVD ERICH MOGENSSØNSVEI [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.710", "beskrivelse": "Butikkhandel med klu00e6r"} [antallAnsatte] => 8 [overordnetEnhet] => 819282102 [oppstartsdato] => 1992-07-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["ERICH MOGENSSu00d8NSVEI 38"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0594", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #47

Array ( [organisasjonsnummer] => 973110047 [navn] => LINDEX AS AVD GARTNERVEIEN [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.710", "beskrivelse": "Butikkhandel med klu00e6r"} [antallAnsatte] => 13 [overordnetEnhet] => 819282102 [oppstartsdato] => 1993-02-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["GARTNERVEIEN 16"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4016", "kommunenummer": "1103"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #48

Array ( [organisasjonsnummer] => 974161605 [navn] => LINDEX AS AVD SANDNES [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.710", "beskrivelse": "Butikkhandel med klu00e6r"} [antallAnsatte] => 16 [overordnetEnhet] => 819282102 [oppstartsdato] => 1984-03-23 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Gamle Stokkavei 1"], "kommune": "SANDNES", "landkode": "NO", "poststed": "SANDNES", "postnummer": "4313", "kommunenummer": "1108"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #49

Array ( [organisasjonsnummer] => 974194244 [navn] => LINDEX AS AVD ROLVSØY [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.710", "beskrivelse": "Butikkhandel med klu00e6r"} [antallAnsatte] => 8 [overordnetEnhet] => 819282102 [oppstartsdato] => 1990-09-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Dikeveien 28"], "kommune": "FREDRIKSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "ROLVSu00d8Y", "postnummer": "1661", "kommunenummer": "3004"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #50

Array ( [organisasjonsnummer] => 974208350 [navn] => LINDEX AS AVD BOGSTADVEIEN 40 [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.710", "beskrivelse": "Butikkhandel med klu00e6r"} [antallAnsatte] => 13 [overordnetEnhet] => 819282102 [oppstartsdato] => 1994-09-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["BOGSTADVEIEN 40"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0366", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #51

Array ( [organisasjonsnummer] => 974208377 [navn] => LINDEX AS AVD MO I RANA [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.710", "beskrivelse": "Butikkhandel med klu00e6r"} [antallAnsatte] => 7 [overordnetEnhet] => 819282102 [oppstartsdato] => 1994-09-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Ole Tobias Olsens gate 22"], "kommune": "RANA", "landkode": "NO", "poststed": "MO I RANA", "postnummer": "8622", "kommunenummer": "1833"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #52

Array ( [organisasjonsnummer] => 974208385 [navn] => LINDEX AS AVD ELVERUM [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.710", "beskrivelse": "Butikkhandel med klu00e6r"} [antallAnsatte] => 10 [overordnetEnhet] => 819282102 [oppstartsdato] => 1994-09-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kirkevegen 4"], "kommune": "ELVERUM", "landkode": "NO", "poststed": "ELVERUM", "postnummer": "2414", "kommunenummer": "3420"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #53

Array ( [organisasjonsnummer] => 974293897 [navn] => LINDEX AS AVD MARKENS GATE KRISTIANSAND [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-03-12 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.710", "beskrivelse": "Butikkhandel med klu00e6r"} [antallAnsatte] => 13 [overordnetEnhet] => 819282102 [oppstartsdato] => [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Markens gate 34"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4612", "kommunenummer": "4204"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #54

Array ( [organisasjonsnummer] => 974293927 [navn] => LINDEX AS AVD SØRLANDSENTERET [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-03-12 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.710", "beskrivelse": "Butikkhandel med klu00e6r"} [antallAnsatte] => 11 [overordnetEnhet] => 819282102 [oppstartsdato] => [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Barstu00f8lveien 33"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4636", "kommunenummer": "4204"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #55

Array ( [organisasjonsnummer] => 975789012 [navn] => LINDEX AS AVD MOA [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-10-05 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.710", "beskrivelse": "Butikkhandel med klu00e6r"} [antallAnsatte] => 8 [overordnetEnhet] => 819282102 [oppstartsdato] => 1995-10-02 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Moagu00e5rd Moa"], "kommune": "u00c5LESUND", "landkode": "NO", "poststed": "u00c5LESUND", "postnummer": "6022", "kommunenummer": "1507"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #56

Array ( [organisasjonsnummer] => 976595203 [navn] => LINDEX AS AVD FØRDE [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1996-07-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.710", "beskrivelse": "Butikkhandel med klu00e6r"} [antallAnsatte] => 14 [overordnetEnhet] => 819282102 [oppstartsdato] => 1996-08-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Naustdalsvegen 1A"], "kommune": "SUNNFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "Fu00d8RDE", "postnummer": "6800", "kommunenummer": "4647"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #57

Array ( [organisasjonsnummer] => 977220440 [navn] => LINDEX AS AVD JEKTA [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1997-02-06 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.710", "beskrivelse": "Butikkhandel med klu00e6r"} [antallAnsatte] => 11 [overordnetEnhet] => 819282102 [oppstartsdato] => 1997-05-29 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Heilovegen 4"], "kommune": "TROMSu00d8", "landkode": "NO", "poststed": "TROMSu00d8", "postnummer": "9015", "kommunenummer": "5401"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #58

Array ( [organisasjonsnummer] => 977220599 [navn] => LINDEX AS AVD BØ I TELEMARK [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1997-02-06 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.710", "beskrivelse": "Butikkhandel med klu00e6r"} [antallAnsatte] => 10 [overordnetEnhet] => 819282102 [oppstartsdato] => 1997-04-16 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Stasjonsvegen 28"], "kommune": "MIDT-TELEMARK", "landkode": "NO", "poststed": "Bu00d8 I TELEMARK", "postnummer": "3800", "kommunenummer": "3817"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #59

Array ( [organisasjonsnummer] => 977220653 [navn] => LINDEX AS HOVEDKONTOR [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1997-02-06 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.710", "beskrivelse": "Butikkhandel med klu00e6r"} [antallAnsatte] => 17 [overordnetEnhet] => 819282102 [oppstartsdato] => 1997-03-03 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Akersgata 28"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0158", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 348 Sentrum"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0101", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => {"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true} [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #60

Array ( [organisasjonsnummer] => 977348625 [navn] => LINDEX AS AVD BORG STORSENTER [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1997-03-25 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.710", "beskrivelse": "Butikkhandel med klu00e6r"} [antallAnsatte] => 9 [overordnetEnhet] => 819282102 [oppstartsdato] => 1997-04-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Klokkergu00e5rdveien 31"], "kommune": "SARPSBORG", "landkode": "NO", "poststed": "SARPSBORG", "postnummer": "1711", "kommunenummer": "3003"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #61

Array ( [organisasjonsnummer] => 977522757 [navn] => LINDEX AS AVD ARENDAL [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1997-05-13 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.710", "beskrivelse": "Butikkhandel med klu00e6r"} [antallAnsatte] => 8 [overordnetEnhet] => 819282102 [oppstartsdato] => 1997-05-26 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Vesterveien 44"], "kommune": "ARENDAL", "landkode": "NO", "poststed": "ARENDAL", "postnummer": "4839", "kommunenummer": "4203"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #62

Array ( [organisasjonsnummer] => 979135009 [navn] => LINDEX AS AVD BRODKORBSGT [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1997-08-14 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.710", "beskrivelse": "Butikkhandel med klu00e6r"} [antallAnsatte] => 13 [overordnetEnhet] => 819282102 [oppstartsdato] => 1997-10-13 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Brodtkorbsgate 7"], "kommune": "Bu00c6RUM", "landkode": "NO", "poststed": "SANDVIKA", "postnummer": "1338", "kommunenummer": "3024"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #63

Array ( [organisasjonsnummer] => 979262329 [navn] => LINDEX AS AVD JESSHEIM [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1997-09-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.710", "beskrivelse": "Butikkhandel med klu00e6r"} [antallAnsatte] => 13 [overordnetEnhet] => 819282102 [oppstartsdato] => 1997-10-20 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Furusethgata 1 B"], "kommune": "ULLENSAKER", "landkode": "NO", "poststed": "JESSHEIM", "postnummer": "2050", "kommunenummer": "3033"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #64

Array ( [organisasjonsnummer] => 979586884 [navn] => LINDEX AS AVD SKIBSGÅRDEN [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1998-02-03 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.710", "beskrivelse": "Butikkhandel med klu00e6r"} [antallAnsatte] => 6 [overordnetEnhet] => 819282102 [oppstartsdato] => 1998-04-27 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Strandgata 12"], "kommune": "SORTLAND", "landkode": "NO", "poststed": "SORTLAND", "postnummer": "8400", "kommunenummer": "1870"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #65

Array ( [organisasjonsnummer] => 980050696 [navn] => LINDEX AS AVD STØRDAL [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1998-08-21 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.710", "beskrivelse": "Butikkhandel med klu00e6r"} [antallAnsatte] => 10 [overordnetEnhet] => 819282102 [oppstartsdato] => 1998-10-05 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Torgkvartalet"], "kommune": "STJu00d8RDAL", "landkode": "NO", "poststed": "STJu00d8RDAL", "postnummer": "7500", "kommunenummer": "5035"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #66

Array ( [organisasjonsnummer] => 980207358 [navn] => LINDEX AS AVD STRØMG [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1998-10-15 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.710", "beskrivelse": "Butikkhandel med klu00e6r"} [antallAnsatte] => 10 [overordnetEnhet] => 819282102 [oppstartsdato] => 1998-11-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Stru00f8mgaten 8"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5015", "kommunenummer": "4601"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #67

Array ( [organisasjonsnummer] => 980620743 [navn] => LINDEX AS AVD KROKSTADELVA [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1999-03-18 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.710", "beskrivelse": "Butikkhandel med klu00e6r"} [antallAnsatte] => 13 [overordnetEnhet] => 819282102 [oppstartsdato] => 1999-04-12 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Sandsgata 20"], "kommune": "DRAMMEN", "landkode": "NO", "poststed": "KROKSTADELVA", "postnummer": "3055", "kommunenummer": "3005"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #68

Array ( [organisasjonsnummer] => 981125568 [navn] => LINDEX AS AVD KLEPPESTØ [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1999-10-20 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.710", "beskrivelse": "Butikkhandel med klu00e6r"} [antallAnsatte] => 8 [overordnetEnhet] => 819282102 [oppstartsdato] => 1999-10-28 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kleppestu00f8 Senter"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "NESTTUN", "postnummer": "5223", "kommunenummer": "4601"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #69

Array ( [organisasjonsnummer] => 981612450 [navn] => LINDEX AS AVD GRENSEN [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2000-02-24 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.710", "beskrivelse": "Butikkhandel med klu00e6r"} [antallAnsatte] => 20 [overordnetEnhet] => 819282102 [oppstartsdato] => 2000-04-13 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Grensen 5-7"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0159", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #70

Array ( [organisasjonsnummer] => 981638263 [navn] => LINDEX AS AVD ALTA SENTER [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2000-03-02 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.710", "beskrivelse": "Butikkhandel med klu00e6r"} [antallAnsatte] => 12 [overordnetEnhet] => 819282102 [oppstartsdato] => 2000-05-04 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Bju00f8rn Wirkolasvei"], "kommune": "ALTA", "landkode": "NO", "poststed": "ALTA", "postnummer": "9510", "kommunenummer": "5403"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #71

Array ( [organisasjonsnummer] => 981999274 [navn] => LINDEX AS AVD DRONNINGENSGATE MOSS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2000-05-15 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.710", "beskrivelse": "Butikkhandel med klu00e6r"} [antallAnsatte] => 10 [overordnetEnhet] => 819282102 [oppstartsdato] => 2000-06-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Dronningens gate 3A"], "kommune": "MOSS", "landkode": "NO", "poststed": "MOSS", "postnummer": "1530", "kommunenummer": "3002"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #72

Array ( [organisasjonsnummer] => 982206782 [navn] => LINDEX AS AVD BRYNE [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2000-07-13 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.710", "beskrivelse": "Butikkhandel med klu00e6r"} [antallAnsatte] => 6 [overordnetEnhet] => 819282102 [oppstartsdato] => 2000-09-14 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Jupitervegen 2"], "kommune": "TIME", "landkode": "NO", "poststed": "BRYNE", "postnummer": "4340", "kommunenummer": "1121"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #73

Array ( [organisasjonsnummer] => 982390419 [navn] => LINDEX AS AVD DRØBAK CITY [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2000-09-20 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.710", "beskrivelse": "Butikkhandel med klu00e6r"} [antallAnsatte] => 8 [overordnetEnhet] => 819282102 [oppstartsdato] => 2000-11-16 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": [], "kommune": "FROGN", "landkode": "NO", "poststed": "DRu00d8BAK", "postnummer": "1440", "kommunenummer": "3022"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #74

Array ( [organisasjonsnummer] => 982390435 [navn] => LINDEX AS AVD AMFI SENTERET SUNNDAL [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2000-09-20 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.710", "beskrivelse": "Butikkhandel med klu00e6r"} [antallAnsatte] => 8 [overordnetEnhet] => 819282102 [oppstartsdato] => 2000-11-09 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": [], "kommune": "SUNNDAL", "landkode": "NO", "poststed": "SUNNDALSu00d8RA", "postnummer": "6600", "kommunenummer": "1563"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #75

Array ( [organisasjonsnummer] => 982934605 [navn] => LINDEX AS AVD KONGSVINGER [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2001-01-29 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.710", "beskrivelse": "Butikkhandel med klu00e6r"} [antallAnsatte] => 10 [overordnetEnhet] => 819282102 [oppstartsdato] => 2001-04-19 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Brugata 15"], "kommune": "KONGSVINGER", "landkode": "NO", "poststed": "KONGSVINGER", "postnummer": "2212", "kommunenummer": "3401"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #76

Array ( [organisasjonsnummer] => 983476155 [navn] => LINDEX AS AVD AMFI VALDRES [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2001-06-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.710", "beskrivelse": "Butikkhandel med klu00e6r"} [antallAnsatte] => 9 [overordnetEnhet] => 819282102 [oppstartsdato] => 2001-10-04 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Markavegen 2-16"], "kommune": "NORD-AURDAL", "landkode": "NO", "poststed": "LEIRA I VALDRES", "postnummer": "2920", "kommunenummer": "3451"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #77

Array ( [organisasjonsnummer] => 985908222 [navn] => LINDEX AS AVD TVEITA SENTER [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2003-08-02 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.710", "beskrivelse": "Butikkhandel med klu00e6r"} [antallAnsatte] => 10 [overordnetEnhet] => 819282102 [oppstartsdato] => 2003-08-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Tveita Senter", "Tvetenveien 150"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0671", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #78

Array ( [organisasjonsnummer] => 990720185 [navn] => LINDEX AS AVD MADLA [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2007-01-06 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.710", "beskrivelse": "Butikkhandel med klu00e6r"} [antallAnsatte] => 12 [overordnetEnhet] => 819282102 [oppstartsdato] => 2007-04-15 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Madlatorget"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "HAFRSFJORD", "postnummer": "4042", "kommunenummer": "1103"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #79

Array ( [organisasjonsnummer] => 990720215 [navn] => LINDEX AS AVD VORMSUND [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2007-01-06 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.710", "beskrivelse": "Butikkhandel med klu00e6r"} [antallAnsatte] => 7 [overordnetEnhet] => 819282102 [oppstartsdato] => 2007-03-15 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Amfi Eurosenteret"], "kommune": "NES", "landkode": "NO", "poststed": "VORMSUND", "postnummer": "2160", "kommunenummer": "3034"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #80

Array ( [organisasjonsnummer] => 990826897 [navn] => LINDEX AS AVD OASEN HAUGESUND [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2007-01-29 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.710", "beskrivelse": "Butikkhandel med klu00e6r"} [antallAnsatte] => 9 [overordnetEnhet] => 819282102 [oppstartsdato] => 2007-04-25 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Austbu00f8vegen 16"], "kommune": "KARMu00d8Y", "landkode": "NO", "poststed": "KARMSUND", "postnummer": "5542", "kommunenummer": "1149"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #81

Array ( [organisasjonsnummer] => 991776427 [navn] => LINDEX AS AVD ARENDAL ARENA [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2007-10-01 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.710", "beskrivelse": "Butikkhandel med klu00e6r"} [antallAnsatte] => 8 [overordnetEnhet] => 819282102 [oppstartsdato] => 2007-11-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Vesterveien 4"], "kommune": "ARENDAL", "landkode": "NO", "poststed": "ARENDAL", "postnummer": "4836", "kommunenummer": "4203"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #82

Array ( [organisasjonsnummer] => 992391170 [navn] => LINDEX AS AVD LYNGDAL [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2008-03-03 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.710", "beskrivelse": "Butikkhandel med klu00e6r"} [antallAnsatte] => 11 [overordnetEnhet] => 819282102 [oppstartsdato] => 2008-05-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Sentrumsgu00e5rden", "Alleen 5"], "kommune": "LYNGDAL", "landkode": "NO", "poststed": "LYNGDAL", "postnummer": "4580", "kommunenummer": "4225"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #83

Array ( [organisasjonsnummer] => 992391251 [navn] => LINDEX AS AVD EGERSUND [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2008-03-03 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.710", "beskrivelse": "Butikkhandel med klu00e6r"} [antallAnsatte] => 8 [overordnetEnhet] => 819282102 [oppstartsdato] => 2008-06-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Fabrikkgaten 2"], "kommune": "EIGERSUND", "landkode": "NO", "poststed": "EGERSUND", "postnummer": "4370", "kommunenummer": "1101"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #84

Array ( [organisasjonsnummer] => 993263796 [navn] => LINDEX AS AVD LEKNES [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2008-10-29 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.710", "beskrivelse": "Butikkhandel med klu00e6r"} [antallAnsatte] => 8 [overordnetEnhet] => 819282102 [oppstartsdato] => 2008-09-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Storgata 8"], "kommune": "VESTVu00c5Gu00d8Y", "landkode": "NO", "poststed": "LEKNES", "postnummer": "8370", "kommunenummer": "1860"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #85

Array ( [organisasjonsnummer] => 995047632 [navn] => LINDEX AS AVD KNARVIK [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2010-01-19 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.710", "beskrivelse": "Butikkhandel med klu00e6r"} [antallAnsatte] => 9 [overordnetEnhet] => 819282102 [oppstartsdato] => 2010-02-15 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kvernhushaugane 10"], "kommune": "ALVER", "landkode": "NO", "poststed": "ISDALSTu00d8", "postnummer": "5914", "kommunenummer": "4631"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #86

Array ( [organisasjonsnummer] => 995071703 [navn] => LINDEX AS AVD LAMBERTSETER [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2010-01-21 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.710", "beskrivelse": "Butikkhandel med klu00e6r"} [antallAnsatte] => 12 [overordnetEnhet] => 819282102 [oppstartsdato] => 2010-10-12 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Cecilie Thoresens vei 17"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "1153", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #87

Array ( [organisasjonsnummer] => 995071835 [navn] => LINDEX AS AVD GRAN [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2010-01-21 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.710", "beskrivelse": "Butikkhandel med klu00e6r"} [antallAnsatte] => 10 [overordnetEnhet] => 819282102 [oppstartsdato] => 2010-10-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Smiegata 2"], "kommune": "GRAN", "landkode": "NO", "poststed": "GRAN", "postnummer": "2750", "kommunenummer": "3446"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #88

Array ( [organisasjonsnummer] => 995872986 [navn] => LINDEX AS AVD MANGLERUD [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2010-08-30 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.710", "beskrivelse": "Butikkhandel med klu00e6r"} [antallAnsatte] => 9 [overordnetEnhet] => 819282102 [oppstartsdato] => 2010-11-04 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Plogveien 6"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0679", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #89

Array ( [organisasjonsnummer] => 997341821 [navn] => LINDEX AS LINDEX SHOP ONLINE [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2011-09-14 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.912", "beskrivelse": "Postordre-/Internetthandel med tekstiler, utstyrsvarer, klu00e6r, skotu00f8y, reiseeffekter og lu00e6rvarer"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 819282102 [oppstartsdato] => 2011-06-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Jernbanetorget 2"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0154", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => www.lindex.no [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 348"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0101", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #90

Array ( [organisasjonsnummer] => 998193648 [navn] => LINDEX AS AVD ULSTEINVIK [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2012-03-31 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.710", "beskrivelse": "Butikkhandel med klu00e6r"} [antallAnsatte] => 9 [overordnetEnhet] => 819282102 [oppstartsdato] => 2012-04-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Vikmyra 1"], "kommune": "ULSTEIN", "landkode": "NO", "poststed": "ULSTEINVIK", "postnummer": "6065", "kommunenummer": "1516"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #91

Array ( [organisasjonsnummer] => 998656230 [navn] => LINDEX AS AVD BROTORVET [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2012-07-30 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.710", "beskrivelse": "Butikkhandel med klu00e6r"} [antallAnsatte] => 12 [overordnetEnhet] => 819282102 [oppstartsdato] => 2012-08-30 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Gangveien 10"], "kommune": "BAMBLE", "landkode": "NO", "poststed": "STATHELLE", "postnummer": "3960", "kommunenummer": "3813"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #92

Array ( [organisasjonsnummer] => 998656435 [navn] => LINDEX AS AVD SIRKUS SHOPPING [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2012-07-30 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.710", "beskrivelse": "Butikkhandel med klu00e6r"} [antallAnsatte] => 13 [overordnetEnhet] => 819282102 [oppstartsdato] => 2012-10-04 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Thoning Owesens gate 28"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7044", "kommunenummer": "5001"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #93

Array ( [organisasjonsnummer] => 998656532 [navn] => LINDEX AS AVD TASTA [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2012-07-30 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.710", "beskrivelse": "Butikkhandel med klu00e6r"} [antallAnsatte] => 7 [overordnetEnhet] => 819282102 [oppstartsdato] => 2012-10-25 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Tastatunet 1"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4027", "kommunenummer": "1103"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #94

Array ( [organisasjonsnummer] => 998875218 [navn] => LINDEX AS AVD KOLBOTN [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2012-09-24 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.710", "beskrivelse": "Butikkhandel med klu00e6r"} [antallAnsatte] => 12 [overordnetEnhet] => 819282102 [oppstartsdato] => 2012-11-15 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Jan Baalsruds plass 12"], "kommune": "NORDRE FOLLO", "landkode": "NO", "poststed": "KOLBOTN", "postnummer": "1410", "kommunenummer": "3020"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?