Index

LINE HOLDING AS

Orgnr: 815627482

adresse: Mo 24

id

9039

organisasjonsnummer

815627482

navn

LINE HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-07-06

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Mo 24"], "kommune": "MODALEN", "landkode": "NO", "poststed": "MODALEN", "postnummer": "5729", "kommunenummer": "4629"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-04-24

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815627482

navn

LINE HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Mo 24

forradrpostnr

5729

forradrpoststed

MODALEN

forradrkommnr

4629

forradrkommnavn

MODALEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

06.07.2015

stiftelsesdato

24.04.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815627482

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2450457, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 6743663, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 360000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 6383663}}, "journalnr": "2021494485", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815627482"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 3729206, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 70000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 3659206}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3014457, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 3014457}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 6743663}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -3368, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 8881}, "driftsresultat": -8881, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 4602, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 4741}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 139}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -4279}}]

Reserver mot visning?