Index

LINEO AS

Orgnr: 812171402

tlf: 69 12 89 90
adresse: Hundskinnveien 94

id

1468

organisasjonsnummer

812171402

navn

LINEO AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-07-02

naeringskode1

{"kode": "47.430", "beskrivelse": "Butikkhandel med audio- og videoutstyr"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Hundskinnveien 94"], "kommune": "SARPSBORG", "landkode": "NO", "poststed": "SARPSBORG", "postnummer": "1711", "kommunenummer": "3003"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-26

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812171402

navn

LINEO AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Hundskinnveien 94

forradrpostnr

1711

forradrpoststed

SARPSBORG

forradrkommnr

3003

forradrkommnavn

SARPSBORG

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

47.430

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

02.07.2013

stiftelsesdato

26.06.2013

tlf

69 12 89 90

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

11.05.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

812171402

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 14184, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 677932, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 543158}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 134775}}, "journalnr": "2021138687", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812171402"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 595733, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 500000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 95733}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 82199, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 82199}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 677932}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 62128, "totalresultat": 62128, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 605399}, "driftsresultat": -555619, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 49780}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 635346, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 650822}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 15476}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 79727}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 926930931 [navn] => LINEO AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2021-04-13 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.430", "beskrivelse": "Butikkhandel med audio- og videoutstyr"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 812171402 [oppstartsdato] => 2021-04-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Hundskinnveien 94"], "kommune": "SARPSBORG", "landkode": "NO", "poststed": "SARPSBORG", "postnummer": "1711", "kommunenummer": "3003"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?