Index

LINK CONSULTING AS

Orgnr: 811821802

mobil: 901 23 659
adresse: Gåsemyrveien 7A

id

680

organisasjonsnummer

811821802

navn

LINK CONSULTING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-04-16

naeringskode1

{"kode": "74.300", "beskrivelse": "Oversettelses- og tolkevirksomhet"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Gåsemyrveien 7A"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "HUNDVÅG", "postnummer": "4085", "kommunenummer": "1103"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-03-18

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811821802

navn

LINK CONSULTING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Gåsemyrveien 7A

forradrpostnr

4085

forradrpoststed

HUNDVÅG

forradrkommnr

1103

forradrkommnavn

STAVANGER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

74.300

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

16.04.2013

stiftelsesdato

18.03.2013

tlf

tlf_mobil

901 23 659

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811821802

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2557931, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 32624, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 32624}}, "journalnr": "2021590448", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811821802"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -15064, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 40000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -55064}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 47688, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 47688}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 32624}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -397, "totalresultat": -397, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 48000}, "driftsresultat": -400, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 47600}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 3, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 3}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -397}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 927380927 [navn] => LINK CONSULTING [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2021-07-10 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "74.300", "beskrivelse": "Oversettelses- og tolkevirksomhet"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811821802 [oppstartsdato] => 2021-06-09 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Gu00e5semyrveien 7A"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "HUNDVu00c5G", "postnummer": "4085", "kommunenummer": "1103"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?