Index

LISTA FJELLBORING AS

Orgnr: 818983972

tlf: 92 22 27 48
mobil: 474 83 797
adresse: Vinneim 1

id

17422

organisasjonsnummer

818983972

navn

LISTA FJELLBORING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-05-11

naeringskode1

{"kode": "43.990", "beskrivelse": "Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Vinneim 1"], "kommune": "FARSUND", "landkode": "NO", "poststed": "VANSE", "postnummer": "4560", "kommunenummer": "4206"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-04-21

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 111"], "kommune": "FARSUND", "landkode": "NO", "poststed": "VANSE", "postnummer": "4557", "kommunenummer": "4206"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818983972

navn

LISTA FJELLBORING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Vinneim 1

forradrpostnr

4560

forradrpoststed

VANSE

forradrkommnr

4206

forradrkommnavn

FARSUND

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 111

ppostnr

4557

ppoststed

VANSE

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

43.990

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

11.05.2017

stiftelsesdato

21.04.2017

tlf

92 22 27 48

tlf_mobil

474 83 797

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

11.06.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

818983972

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2297081, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 49558, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 28914}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 20644}}, "journalnr": "2021332475", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818983972"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 25568, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -74432}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 23990, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 23990}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 49558}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -21357, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 27396}, "driftsresultat": -27396, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 15, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 15}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -27381}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919052864 [navn] => LISTA FJELLBORING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-05-29 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.990", "beskrivelse": "Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 818983972 [oppstartsdato] => 2017-04-21 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Vinneim 1"], "kommune": "FARSUND", "landkode": "NO", "poststed": "VANSE", "postnummer": "4560", "kommunenummer": "4206"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 111"], "kommune": "FARSUND", "landkode": "NO", "poststed": "VANSE", "postnummer": "4557", "kommunenummer": "4206"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?