Index

LITTLEREDHEN AS

Orgnr: 818764022

adresse: Jørgen Ferjemanns vei 20

id

16833

organisasjonsnummer

818764022

navn

LITTLEREDHEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-03-28

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Jørgen Ferjemanns vei 20"], "kommune": "HORTEN", "landkode": "NO", "poststed": "HORTEN", "postnummer": "3187", "kommunenummer": "3801"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-03-13

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

818764022

navn

LITTLEREDHEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Jørgen Ferjemanns vei 20

forradrpostnr

3187

forradrpoststed

HORTEN

forradrkommnr

3801

forradrkommnavn

HORTEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

28.03.2017

stiftelsesdato

13.03.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818764022

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1921748, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 18108, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 17945}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 163}}, "journalnr": "2020659792", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818764022"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 5351, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -24649}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 12757, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 12757}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 18108}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -4895, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 4896}, "driftsresultat": -4896, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 0, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 0}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -4895}}]

Reserver mot visning?