Index

LL SUNNFJORD UNGDOMSHEIM

Orgnr: 811898082

tlf: 57 82 03 11
adresse: Hafstadveien 28

id

879

organisasjonsnummer

811898082

navn

LL SUNNFJORD UNGDOMSHEIM

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Hafstadveien 28"], "kommune": "SUNNFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "FØRDE", "postnummer": "6800", "kommunenummer": "4647"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Nynorsk

links

[]

stiftelsesdato

1944-12-05

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Hafstadvegen 28A"], "kommune": "SUNNFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "FØRDE", "postnummer": "6800", "kommunenummer": "4647"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811898082

navn

LL SUNNFJORD UNGDOMSHEIM

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Hafstadveien 28

forradrpostnr

6800

forradrpoststed

FØRDE

forradrkommnr

4647

forradrkommnavn

SUNNFJORD

forradrland

Norge

postadresse

Hafstadvegen 28A

ppostnr

6800

ppoststed

FØRDE

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

05.12.1944

tlf

57 82 03 11

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811898082

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 16780, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1991934, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1723827}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 268107}}, "journalnr": "2021141058", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811898082"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1139948, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 700000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 439948}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 851987, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 78286}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 773701}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1991934}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 72365, "totalresultat": 72365, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 396794}, "driftsresultat": 122650, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 519443}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -29876, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 48}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 29924}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 92774}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 982858755 [navn] => LL SUNNFJORD UNGDOMSHEIM [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2001-01-18 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811898082 [oppstartsdato] => 1995-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Hafstadveien 28"], "kommune": "SUNNFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "Fu00d8RDE", "postnummer": "6800", "kommunenummer": "4647"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Hafstadvegen 28A"], "kommune": "SUNNFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "Fu00d8RDE", "postnummer": "6800", "kommunenummer": "4647"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?