Index

LMSERV AS

Orgnr: 819177872

adresse: Årlifossvegen 148

id

17932

organisasjonsnummer

819177872

navn

LMSERV AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-06-21

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Årlifossvegen 148"], "kommune": "NOTODDEN", "landkode": "NO", "poststed": "NOTODDEN", "postnummer": "3680", "kommunenummer": "3808"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-05-10

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

819177872

navn

LMSERV AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Årlifossvegen 148

forradrpostnr

3680

forradrpoststed

NOTODDEN

forradrkommnr

3808

forradrkommnavn

NOTODDEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

71.129

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

21.06.2017

stiftelsesdato

10.05.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

14.01.2018

regnskap

regnskap #0

orgnr

819177872

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2239387, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1378434, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 704025}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 674409}}, "journalnr": "2021246351", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819177872"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1065042, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 200000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 865042}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 313392, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 111814}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 201578}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1378434}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 234424, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 832289}, "driftsresultat": 299869, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1132158}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 674, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2451}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1777}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 300543}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919281855 [navn] => LMSERV AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-07-11 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 819177872 [oppstartsdato] => 2017-05-10 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["u00c5rlifossvegen 148"], "kommune": "NOTODDEN", "landkode": "NO", "poststed": "NOTODDEN", "postnummer": "3680", "kommunenummer": "3808"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?