Index

LMT BETONGTRANSPORT AS

Orgnr: 815553322

tlf: 61 12 62 00
mobil: 901 26 200
adresse: Brattbakken 1

id

8852

organisasjonsnummer

815553322

navn

LMT BETONGTRANSPORT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-06-23

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "49.410", "beskrivelse": "Godstransport på vei"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Brattbakken 1"], "kommune": "SØNDRE LAND", "landkode": "NO", "poststed": "HOV", "postnummer": "2860", "kommunenummer": "3447"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-06-05

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815553322

navn

LMT BETONGTRANSPORT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Brattbakken 1

forradrpostnr

2860

forradrpoststed

HOV

forradrkommnr

3447

forradrkommnavn

SØNDRE LAND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

49.410

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

23.06.2015

stiftelsesdato

05.06.2015

tlf

61 12 62 00

tlf_mobil

901 26 200

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

14.10.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

815553322

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2330157, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 573591, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 210325}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 363266}}, "journalnr": "2021380996", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815553322"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -302741, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -332741}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 876332, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 66332}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 810000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 573591}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -62831, "totalresultat": -62831, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 725996}, "driftsresultat": -66823, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 659172}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -11472, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1047}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 12519}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -78296}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 915619363 [navn] => LMT BETONGTRANSPORT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-07-04 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "49.410", "beskrivelse": "Godstransport pu00e5 vei"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 815553322 [oppstartsdato] => 2015-06-10 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Brattbakken 1"], "kommune": "Su00d8NDRE LAND", "landkode": "NO", "poststed": "HOV", "postnummer": "2860", "kommunenummer": "3447"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?