Index

LOCAL HERO AS

Orgnr: 812434942

adresse: Kyrkjebønsvegen 31A

id

2056

organisasjonsnummer

812434942

navn

LOCAL HERO AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-09-14

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "46.494", "beskrivelse": "Engroshandel med sportsutstyr"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kyrkjebønsvegen 31A"], "kommune": "HEMSEDAL", "landkode": "NO", "poststed": "HEMSEDAL", "postnummer": "3560", "kommunenummer": "3042"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Nynorsk

links

[]

stiftelsesdato

2013-08-30

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812434942

navn

LOCAL HERO AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kyrkjebønsvegen 31A

forradrpostnr

3560

forradrpoststed

HEMSEDAL

forradrkommnr

3042

forradrkommnavn

HEMSEDAL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

46.494

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

14.09.2013

stiftelsesdato

30.08.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812434942

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1026590, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1330555, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 357344}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 973211}}, "journalnr": "2019444218", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812434942"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 658779, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 628779}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 671775, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 671775}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1330555}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2018-01-01", "tilDato": "2018-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -246234, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 39704}, "driftsresultat": -39704, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -206530, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 435}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 206965}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -246234}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 913363604 [navn] => LOCAL HERO AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2014-03-13 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "46.494", "beskrivelse": "Engroshandel med sportsutstyr"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812434942 [oppstartsdato] => 2014-02-12 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Jan Stru00f8m", "Kyrkjebu00f8nsvegen 31A"], "kommune": "HEMSEDAL", "landkode": "NO", "poststed": "HEMSEDAL", "postnummer": "3560", "kommunenummer": "3042"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2020-12-24 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?